Showing 13–15 of 15 results

50 ฿3,500 ฿
75 ฿4,000 ฿
50 ฿1,500 ฿

ทองแดง (copper)

ถือเป็นโลหะที่ถูกใช้ประโยชน์มาตั้งแต่ยุคสัมฤทธิ์ (Bronze Age) จนถึงปัจจุบัน และเป็นโลหะที่ถูกใช้มากรองลงมาจากเหล็ก และอลูมิเนียม ปัจจุบันมีการนำโลหะทองแดงมาใช้เป็นส่วนผสมของทอง และเงินมากขึ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ความสวยงาม และทนต่อการกัดกร่อน โดยใช้โลหะทองแดงในรูปทองแดงเจือสำเร็จรูป ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ง่าย

ลักษณะสีของทองแดง

ลักษณะและสีของทองแดง

คนส่วนมากมักคิดว่า ทองแดงจะมีสีออกแดงอมเหลือง ค่อนไปทางน้ำตาล แต่อันที่จริงแล้ว ทองแดงมีสีเป็นสีเฉพาะของตัวเอง โดยขึ้นอยู่กับอัลลอยด์ที่เป็นส่วนประกอบ ทองแดงจึงอาจมีได้ทั้งสีชมพูแบบเนื้อปลาทูน่า ไปจนถึงสีทอง สีเหลือง และสีเขียว ถ้าหากมีการสัมผัสกับอากาศ ก็อาจทำให้ทองแดงเปลี่ยนเป็นสีบรอนซ์ดำ หรือสีสนิมจากการเกิดออกซิเดชั่น การเลือกอัลลอยด์นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องการเพิ่มคุณสมบัติใดเป็นพิเศษ เพราะบางชนิดอาจจะทนต่อการกัดกร่อน แต่ไม่สามารถนำไฟฟ้าได้เท่าที่ควร

คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และ ฟิสิกส์

 • ธาตุทรานสิชันตัวแรกของหมู่ IB ในตารางธาตุ
 • สถานะ : ของแข็ง
 • โครงสร้างผลึก : Face-Centered Cubic
 • เลขอะตอม : 29
 • มวลอะตอม : 63.546
 • รัศมีอะตอม : 0.12 nm
 • การจัดเรียงอิเลคตรอน : 1s2 2s2 2p6 3s2 3d10 4s1
 • มีจุดเดือด : 2567 ºC
 • จุดหลอมเหลว : 1083 ºC
 • ความจุความร้อนจำเพาะ : 0.092 cal/g ºC
 • ความร้อนในการหลอมละลาย (ที่ 20 ºC) : 50.6 cal/g
 • สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น : 16.5 µ in/in ºC
 • ความต้านทานไฟฟ้า (ที่ 20 ºC) : 1.673 µΩcm
 • ความหนาแน่น (20 ºC) : 8.92 g/cm3
 • ความแข็ง (HB) : 37
 • การต้านทานแรงดึง : 16 x 106 psi
 • โมดูลัสของยัง : 129.8 E:GPa
 • บัคส์โมดูลัส : 137.8 K:GPa
 • โมดูลัสเฉือน : 48.3 G:GPa
 • อัตราส่วนของพัวซองส์ : 0.343 γ

ประโยชน์ของทองแดง

ทองแดง เป็นโลหะที่มีความสำคัญในการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเครื่องเรือนต่างๆ เพราะมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ ได้แก่ เป็นโลหะที่สื่อไฟฟ้า และถ่ายเทคมร้อนได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง สามารถรีดขึ้นรูปได้ง่าย อุตสาหกรรมที่มีการใช้ทองแดง ได้แก่

 • อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเลคทรอนิกส์
 • อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
 • อุตสาหกรรมก่อสร้าง
 • อุตสาหกรรมยานยนต์
 • อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ เครื่องเรือน
 • อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น
 • อุตสาหกรรมการผลิตกระป๋องบรรจุภัณฑ์
ประโยชน์ของทองแดง

การเพิ่มความแข็งให้กับทองแดง

ในการเพิ่มความแข็งนั้น สามารถทำได้ด้วยกัน 4 รูปแบบ คือ

 • การทำให้เกิดสารประกอบขนาดเล็ก
 • การทำให้เกิดการจายตัวในเฟสสอง
 • การเพิ่มสารละลายของแข็ง
 • และการเพิ่มความเครียดให้กับทองแดง

แต่วิธีเหล่านี้มักจะใช้ก็ต่อเมื่อต้องการเพิ่มคุณสมบัติระดับสูงเท่านั้น เนื่องจากมีวิธีการทำที่ค่อนข้างยากพอสมควร

ความอ่อนตัว

การจะทำให้ทองแดงเกิดการอ่อนตัวนั้น ทำได้ด้วยกระบวนการอบเพื่อให้อ่อน หรืออาจจะใช้วิธีเชื่อมก็ได้ และนี่ก็คือ คุณสมบัติของทองแดง ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการนำท่อทองแดงมาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในเรื่องของการนำไฟฟ้าและนำความร้อน

ท่อทองแดง

ท่อทองแดง คืออุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในวัสดุทางวิศวกรรมหลายๆด้าน ผลิตจากทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง โดยทั่วไปท่อทองแดงนิยมนำมาใช้ในงานระบบอากาศภายในอาคาร(HVAC System) และระบบทำความเย็น ส่วนของการเดินท่อน้ำยาแอร์และยังเป็นอะไหล่สำคัญภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายประเภท ในอดีตเราอาจพบเห็นท่อทองแดงได้ในงานระบบประปา สุขาภิบาล แต่ปัจจุบันมีความนิยมใช้ที่ลดลง เนื่องจากหากเจอความชื้นมากๆจากการไหลผ่านของน้ำ อาจทำให้มีอายุการใช้งานที่ลดลง

คุณสมบัติท่อทองแดง

คุณสมบัติของท่อทองแดง

ทองแดงมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ ซึ่งเหมาะสมต่อการนำมาใช้ในการติดตั้งงานระบบแอร์ ทั้งในโรงงาน อาคารบ้านเรือน หรือแม้กระทั่งการติดตั้งในรถยนต์ นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถเพิ่มคุณสมบัติ เพื่อให้สามารถเหมาะสมต่อการนำไปใช้งานที่มีลักษณะเฉพาะตัวได้ คุณสมบัติสำคัญของท่อทองแดงมีดังนี้

สภาพการนำไฟฟ้า

 • ทองแดงเป็นหนึ่งในสสารที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุดประเภทหนึ่ง สามารถนำไฟฟ้าได้เทียบเท่ากับ ทอง เงิน และอะลูมิเนียม ในขณะที่มีต้นทุนราคาที่ถูกกว่า ผู้ใช้งานจึงนิยมใช้ท่อทองแดง เดินท่อภายในอาคารที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่

ทนทานต่อการกัดกร่อน

 • สารโลหะผสม ในท่อทองแดง สามารถทนทานต่ออากาศที่มีความชื้น จากไอน้ำและน้ำ และสภาวะอากาศที่มีความร้อนสูง จากแสงอาทิตย์ ทำให้ท่อทองแดงนิยมนำมาใช้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร เนื่องจากมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ขณะที่มีประสิทธิภาพเท่าเดิม

มีความต้านทาน ต่อทุกสภาวะอุณหภูมิ

 • สามารถนำท่อทองแดง ไปใช้ในอุณหภูมิและแรงกดดันที่หลากหลาย ทั้งในอากาศเย็นและร้อน มีความต้านทานต่อช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ตั้งแต่ -200 องศาเซลเซียส จนถึงความร้อน 250 องศาเซลเซียส อีกทั้งไม่ทำปฏิกริยา กับรังสีอัลตาไวโอเลต หรือแสง UV และออกซิเจน

น้ำหนักเบา

 • แม้เส้นผ่าศูนย์กลางท่อจะมีขนาดใหญ่ แต่ท่อทองแดงมีความหนาที่หลากหลาย ทำให้มีน้ำหนักไม่มากอย่างที่คิด ช่วยให้การเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก การติดตั้งท่อทำได้ง่าย และไม่เป็นอันตรายเมื่อต้องนำไปตั้งไว้บนพื้นที่สูง รวมทั้งมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ถูกลง หากเลือกใช้ท่อทองแดงที่มีความหนาพอดีและเพียงพอต่องานโครงการนั้นๆ

ประเภทของท่อทองแดง

ผู้อ่านหลายๆท่านอาจเคยเห็นท่อทองแดงมาไม่มากก็น้อยซึ่งแต่ละอันก็มีลักษณะที่เหมือนๆกัน แท้จริงแล้วรู้หรือไม่ว่า ท่อทองแดงนั้นมีหลากหลายประเภท ซึ่งในเราสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบหลักดังนี้

แบ่งตามลักษณะทางกายภาพโดยอิงตามมาตรฐานสากล ASTM B280 แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ

ท่อทองแดงชนิดแข็ง (Hard drawn copper tube)

 • เป็นท่อทองแดงที่มีลักษณะเป็นเส้นตรง ส่วนใหญ่ยาวประมาณ 5.8 – 6 เมตร ต่อเส้น นิยมนำไปใช้ในงานระบบปรับอากาศของภาคอุตสาหกรรม หรืองานภายนอกอาคาร เนื่องจากมีความแข็งแรง ทนทาน และรองรับต่อแรงกระแทกได้สูง

ท่อทองแดงชนิดม้วน (Soft Drawn Copper Tube)

 • ปกติมีความยาวประมาณ 15 เมตร/ม้วน ด้วยลักษณะทางกายภาพที่เป็นม้วน ทำให้มีความยืดหยุ่นที่สูงกว่า และผลิตได้ขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับท่อทองแดงชนิดแข็ง โดยท่อเล็กสุด มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก (O.D.) ที่ ¼ นิ้ว หรือ 6.35 มิลลิเมตร ท่อประเภทนี้ เหมาะกับงานที่มีความซับซ้อนและมีการเดินท่อไม่ไกลนัก เนื่องจากอาจเกิดการยุบตัวได้ง่าย หากมีการกระแทกเกิดขึ้น ทำให้อาจเจอปัญหาเรื่องรอยรั่ว หรือการรั่วซึม

แบ่งตามความหนาของท่อ ซึ่งอิงตามมาตรฐานสากล ASTM B88 สามารถแบ่งได้ 4 ประเภทหลักดังนี้

ท่อทองแดง Type K

มีความหนาของผนังท่อมากสุด ทำให้มีราคาสูงสุดเมื่อเทียบที่ขนาดเดียวกัน สามารถพบได้ทั้งในรูปแบบชนิดแข็ง และท่อทองแดงม้วน ส่วนใหญ่ใช้ในงานระบบส่งน้ำ หรืองานเดินท่อใต้ดินระดับอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถรับแรงดันน้ำขนาดสูงและการสึกกร่อนของชั้นผิวดินได้ดี แต่ไม่สามารถใช้ในงานท่อก๊าซธรรมชาติได้ เพราะอาจทำปฏิกริยากับสภาวะก๊าซทำให้เกิดการรั่วซึม และอุปกรณ์ข้อต่อชำรุดได้

ท่อทองแดง Type L

มีความหนาของผนังท่อปานกลาง เป็นชนิดนิยมมากที่สุดในตลาด และนำมาใช้ในงานระบบปรับอากาศ (HVAC system) เป็นหลัก เนื่องจากมีราคาที่ไม่สูง หาซื้อได้ง่าย และอายุการใช้งานยาวนานนอกจากนี้สามารถนำท่อ Type L ไปใช้ในงานป้องกันอัคคีภัย (Fire prptection) และงานประปา (Plumping system) ได้เช่นเดียวกัน

ท่อทองแดง Type M

มีราคาถูกที่สุดเนื่องจากผนังท่อที่บางสุด ส่วนใหญ่จึงนำไปใช้ที่ไม่ต้องรองรับแรงดันที่สูงมากเช่นงานบ้านและครัวเรือน (Residential project)โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานติดตั้งแอร์บ้าน เพราะมีน้ำหนักเบา และสามารถดัด โค้ง เปลี่ยนรูปได้ง่าย ตามลักษณะงานที่ต้องการ นอกจากนี้ปัจจุบัน ยังมีการดัดแปลงเพื่อนำท่อไปใช้สำหรับการตกแต่งภายใน และตกแต่งบ้าน (Interior design) อีกด้วยแต่ท่อชนิดนี้ไม่แนะนำให้ไปใช้ในงานโครงการ ที่ระบุสเปคชัดเจน เนื่องจากอาจไม่ผ่านข้อกำหนด เรื่องความหนาของผนังท่อ หรือความสามารถในการรับแรงกดอากาศ โดยเราแนะนำเป็นท่อทองแดง Type L มากกว่า

ท่อทองแดง Type DWV

ในตลาดปัจจุบันจะไม่ค่อยพบเห็นท่อชนิดนี้แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเจอได้ในบ้านสมัยโบราณ ในส่วนของการเดินท่อประปา และท่อระบายอากาศ (Plumbing drains and vents) ของงานระบบสุขาภิบาลซึ่งในสมัยใหม่งานประเภทนี้ใน นิยมใช้เป็น ท่อ PPR หรือ PVC มากกว่า สาเหตุหลักที่ DWV ไม่เป็นนิยมใช้แล้ว เพราะสามารถรองรับแรงดันได้เพียง 10 – 15 ปอนด์เท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าแรงดันน้ำเทศบาลอีก (Municipal water) ท่อทองแดงชนิดนี้มักมีสัญลักษร์สีเหลืองระบุไว้ เพื่อให้แยกความแตกต่างจาก Type M