ตารางสายไฟ THW ตารางติดตั้งสายไฟในท่อ Wire & Conduit

ตารางสายไฟ THW

สำหรับการเลือกซื้อสายไฟ คงมีคนคุ้นเคยกับคำว่า “ตารางสายไฟ THW” บ้างอย่างแน่นอน เพราะเป็นตารางที่บอกรายละเอียดต่าง ๆ ของสายไฟที่ที่กำลังเลือกซื้อ แต่เชื่อได้เลยว่าคงไม่ค่อยมีคนคุ้นเคยกับคำว่า “ตารางติดตั้งสายไฟในท่อ Wire & Conduit” อย่างแน่นอน หากไม่ได้เป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าโดยตรง บทความนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับตารางทั้ง 2 ประเภท ว่ามีความสำคัญอย่างไร แต่ละตารางมีการแสดงข้อมูลอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจได้ในบทความนี้

สายไฟ THW

ตารางสายไฟ THW คืออะไร สามารถรับรู้อะไรได้จากตารางนี้บ้าง ?

ตารางสายไฟ THW คือตารางที่บอกถึงขนาดของสายไฟชนิดนั้น ๆ โดยบทความนี้เราจะกล่าวถึง “สายไฟ THW” เป็นหลัก โดยสายไฟชนิดนี้เป็นสายไฟแบบอเนกประสงค์ สามารถใช้งานได้ทั้งในครัวเรือนทั่ว ๆ ไป และในโรงงานอุตสาหกรรมก็ยังนิยมใช้สายไฟประเภทนี้ เนื่องจากเป็นสายไฟที่มีความแข็งแรงทนทาน สามารถทนได้ทั้ง ความร้อน อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง และ ความชื้น โดยภายในตารางสายไฟ THW จะมีข้อมูลที่แสดงดังต่อไปนี้

 • ขนาดหน้าตัดของสายไฟ
 • จำนวนเส้นทองแดงภายในสายไฟ
 • ขนาดทางกายภาพของสายไฟ
 • ระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
 • ปริมาณโหลดไฟฟ้าสูงสุด
 • ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด
 • รหัสสีของสายไฟ

  ตารางการติดตั้งสายไฟ THW

NominalSectional Area  Overall Diameter of Conductor (Max)  Conductor Type Class Thickness of Insulation  Overall Diameter (Min-max) Allowable Ampacities Free Air 40c Minimum Insulation Resistance at 70C Cable Weight (approx) Standard Packing
mm2 mm Class mm mm A M – KM kg/km M
1.5 1.5 1 0.7 2.6 * 3.2 19 0.011 21 100/c
1.5 1.7 2 0.7 2.7 * 3.3 19 0.010 22 100/c
2.5 1.9 1 0.8 3.2 * 3.9 26 0.010 33 100/c
2.5 2.2 2 0.8 3.3 * 4.0 26 0.009 35 100/c
4 2.4 1 0.8 3.6 * 4.4 36 0.0085 47 100/c
4 2.7 2 0.8 3.8 * 4.6 36 0.0077 51 100/c
6 3.3 2 0.8 4.3 * 5.2 47 0.0065 74 100/c 
10 4.2 2 1.0 5.6 * 6.7 66 0.0065 123 100/c
16 5.3 2 1.0 6.4 * 7.8 89 0.0050 185 100/c
25 6.6 2 1.2 8.1 * 9.7 119 0.0043 289 100/c
35 7.9 2 1.2 9.0 * 10.9 148 0.0043 390 100/c
50 9.1 2 1.4 10.6 * 12.8 180 0.0043 519 500/R
70 11.0 2 1.4 12.1 * 14.6 230 0.0035 729 500/R
95 12.9 1 1.6 14.1 * 17.1 285 0.0035 1,007 500/R
120 14.5 2 1.6 15.6 * 18.8 333 0.0032 1,246 500/R
150 16.2 2 1.8 17.3 * 20.9 382 0.0032 1,533 500/R
185 18.0 2 2.0 19.3 * 23.3 443 0.0032 1,921 500/R
240 20.6 2 2.2 22.0 * 26.6 531 0.0032 2,505 500/R
300 23.1 2 2.4 24.5 * 29.6 616 0.0030 3,132 500/R
400 26.1 2 2.6 27.5 * 33.2 722 0.0028 3,987 500/R

ตารางการติดตั้งสายและท่อ Wire & Conduit คืออะไร ? 

จุดเด่นที่ทำให้สายไฟ THW ได้รับความนิยมใช้ในอาคารมากที่สุด ส่วนหนึ่งเกิดจากคุณสมบัติของสายที่มีความทนทาน และค่อนข้างยืดหยุ่น ทำให้เหมาะกับการร้อยในท่อภายในอาคาร แต่ไม่ควรนำไปฝังดินโดยตรง นอกจาก “ตารางสายไฟ THW ก็ยังมี “ตารางการติดตั้งสายและท่อ Wire & Conduit” ที่ใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการอ้างอิงในการติดตั้งสายไฟแบบร้อยท่อ เพื่อให้การร้อยท่อสายไฟนั้นถูกต้องตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น เป็นตารางที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากทำให้การร้อยสายไฟมีความปลอดภัย และ การใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพ

ตารางสายไฟ THW

การติดตั้งสายไฟติดที่ไหนดี

การติดตั้งสายไฟ THW มีข้อจำกัดหลายอย่างแต่ที่เด่นชัดที่สุดคือ ห้ามฝังลงดินอย่างเด็ดขาด ทั้งการร้อยท่อและการเดินเปล่า ก็ห้ามทั้งสิ้น โดยการติดตั้งสายไฟฟ้า THW สามารถติดตั้งได้ดังนี้ อาทิ การร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต การเดินลอยในอากาศ ใช้สำหรับการเดินสายภายในอาคาร ใช้เดินร้อยท่อใต้ฝ้าอาคาร และสุดท้ายคือ การใช้เดินบนราง Wire-Way เป็นต้น

ตารางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายไฟมีความจำเป็นต้องทำความเข้าใจหรือไม่ ?

ไม่ว่าจะเป็น “ตารางสายไฟ THW หรือ “ตารางการติดตั้งสายและท่อ Wire & Conduit” ต่างก็มีความสำคัญทั้งสิ้น เพราะมีรายละเอียดต่าง ๆ แสดงเอาไว้อย่างชัดเจน ในการเลือกซื้อสายไฟควรจะต้องทำความเข้าใจตารางทั้ง 2 รูปแบบให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ได้สายไฟที่ตรงตามความต้องการ หากไม่ได้ทำความเข้าใจและเลือกซื้อตามการคาดคะเน อาจทำให้คุณต้องเสียหายจากการซื้อสายไฟฟ้าที่ไม่ถูกสเป็ค หรือในกรณีที่แย่ที่สุด สายไฟที่คุณซื้อมาอาจไม่เหมาะกับการใช้งาน เมื่อนำไปใช้งานจริงอาจเสื่อมสภาพได้ไว จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ และ อัคคีภัยได้ นั่นเอง

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ หากศึกษาตารางติดตั้งสายและท่อก่อนซื้อสายไฟฟ้า

การจะเลือกซื้อสายไฟ ไม่จำเป็นต้องเป็นช่างไฟฟ้ามืออาชีพก็สามารถเลือกซื้อสายไฟที่มีคุณภาพได้ เพียงคุณมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณสมบัติของสายไฟแต่ละชนิด ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีระบุอย่างชัดเจนภายใน ตารางสายไฟ THW ทั้งในส่วนของ ขนาดสายไฟ , ประเภทฉนวน , จำนวนเส้นทองแดง และ ระบบแรงดันไฟฟ้าที่ทนได้สูงสุด เป็นต้น รวมไปถึงตาราง Wire & Conduit ก็มีแสดงข้อมูลที่จำเป็นอย่างเช่น จำนวนสายไฟฟ้าสูงสุดภายในท่อ , ขนาดของสายไฟที่ใช้ได้สูงสุด เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดขึ้น เราจะขอแนะนำประโยชน์ของการเข้าใจตารางต่าง ๆ ของสายไฟ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานสายไฟฟ้า

ความไม่รู้คือบ่อเกิดของเหตุการณ์ไม่คาดฝันหลาย ๆ อย่าง อุบัติเหตุจากไฟฟ้าเองก็เช่นเดียวกัน มักเกิดจากคำว่า “ไม่รู้” มีหลาย ๆ กรณีที่มีการซื้อสายไฟฟ้ามาใช้เองภายในบ้าน แต่เลือกสายไฟที่ไม่เหมาะกับการใช้งาน ทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น บางครั้งเกิดความรุนแรงจนกลายเป็นอัคคีภัย ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้คร่าชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมากในทุก ๆ ปี

สายไฟ THW

 • เป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับต่าง ๆ

นอกจาก ตารางสายไฟ THW จะช่วยให้คุณเลือกซื้อสายไฟได้ง่าย ยังเป็นเหมือนกับคู่มือการใช้งานในเวลาเดียวกัน ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน มักจะมีการทำ “ประกันอัคคีภัย” ซึ่งเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาจริง ๆ ในขั้นตอนการเคลมประกันจะมีการตรวจสอบถึงสาเหตุ หากตรวจพบว่ามีการใช้สายไฟที่ผิดไปจากมาตรฐาน ที่ระบุเอาไว้ อาจทำให้ประกันภัยนั้นไม่คุ้มครอง และ เจ้าของบ้านอาจมีความผิดทางกฎหมายได้

 • เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานมากที่สุด

สายไฟก็เหมือนกับสิ่งของทั่ว ๆ ไป หากมันได้ทำหน้าที่ของมัน ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้อายุการใช้งานนั้นยืนยาวออกไป โดยเฉพาะสายไฟที่นำมาใช้ในการร้อยท่อ จะต้องปฏิบัติตามข้อมูลที่ตาราง Wire & Conduit ระบุเอาไว้ โดยจะต้องใส่ใจทั้งในส่วนของขนาดของสายไฟ ไปจนถึง จำนวนของสายไฟภายในท่อที่ระบุเอาไว้ในตาราง

 • ลดค่าใช้จ่ายที่อาจเสียไปอย่างสูญเปล่า

ภายในตารางการติดตั้งสายและท่อ Wire & Conduit จะมีข้อมูลต่าง ๆ ที่ทำให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสายไฟฟ้า และท่อสำหรับร้อยสายไฟได้อย่างเหมาะสม ทั้งในส่วนของความยาวของสายไฟ ขนาดของสายไฟ ซึ่งคุณสามารถนำไปเปรียบเทียบได้ว่าเลือกซื้ออย่างไรถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด ในงบประมาณที่คุ้มค่ามากที่สุด

สายไฟ THW

อยากได้สายไฟฟ้าคุณภาพดี ต้องเลือกซื้อกับ UDWASSADU เท่านั้น

การรับรู้ข้อมูลสำคัญของสายไฟเพื่อเลือกซื้อ นอกจากอ้างอิงข้อมูลตาม ตารางสายไฟ THW หรือ ตารางการติดตั้งสายและท่อ Wire & Conduit แล้ว ยังสามารถสอบถามโดยตรงกับผู้จำหน่าย ซึ่ง UDWASSADU ของเรา เป็นร้านที่จำหน่ายวัสดุเกี่ยวกับการก่อสร้างแบบครบวงจร เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานระบบทุกชนิด เรื่องของระบบไฟทุกข้อสงสัยสามารถสอบถามกับเราได้โดยตรง เราพร้อมอธิบายรายละเอียด พร้อมแนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้มากที่สุด และที่สำคัญคือสินค้าของเราจำหน่ายในราคาส่งจากโรงงาน

 

บทส่งท้าย

ตารางสายไฟ THW และ ตารางการติดตั้งสาย Wire & Conduit เป็นข้อมูลที่คุณควรศึกษาเอาไว้แม้จะเพียงเล็กน้อยก็ยังดี แต่ถ้าทำความเข้าใจยังไงก็ยังไม่เข้าใจ ให้เราช่วยคุณในการเลือกซื้อสายไฟ UDWASSADU พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่าน เมื่อมีข้อสงสัย หรือ อยากให้แนะนำสินค้าต่าง ๆ เรายินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าได้เองที่หน้าร้านของเรา หรือ จะสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกัน เพียงติดต่อมาที่ LINE : @udirons