รีเทิร์นแอร์ Air Return Grille ราคาโรงงาน คุ้มค่า ประหยัด

Air Return Grille

Air Return Grille หรือที่คนไทยเรียกติดปากกันว่ารีเทิร์นแอร์ เป็น Air Grille หรือหน้ากากแอร์อีกหนึ่งชนิดที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษจากการใช้งานที่เฉพาะทาง คือเป็นช่องทางที่ทำให้อากาศภายในห้องได้ไหลกลับเข้าสู่เครื่องปรับอากาศ เพื่อหมุนเวียนอากาศภายในห้องให้ได้อุณหภูมิที่ตั้งใจเอาไว้ ทว่า มันมีเทคนิคในการปรับแต่งหรือทดสอบเบื้องลึกอย่างไร เราจะไปดูพร้อมกันในบทความนี้

เทคนิคการทดสอบ ปรับแต่ง และปรับดุล ของงานระบบจ่ายลมที่ใช้ Air Return Grille

Air Grille

สำหรับระบบจ่ายลมที่ใช้ Air Return Grille ในระบบ จะมีวิธีการปรับแต่งอยู่ 3 วิธี คือ การควบคุมแรงดันภายในอาคาร การควบคุมแบบระบบเปิด และการควบคุมแบบระบบปิด ซึ่งจะมีขั้นตอนการดำเนินการตามวิธีการปรับแต่งตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 1. ปรับบานปรับลมของช่องลมกลับ และลมดูดออกไปที่การรับภาระการปรับอากาศสูงสุด หรือก็คือ เปิดช่องลมกลับสูงสุด และปรับลมภายนอกให้ต่ำที่สุด
 2. ทำการปรับลมตามขั้นตอนเบื้องต้นทั้งด้านลมจ่าย และลมกลับหรือดูดออก ในที่นี้ ให้รวมไปถึงอุปกรณ์ทางด้านลมเข้าและออกด้วย
 3. หลังจากปรับดุลระบบปรับอากาศสำหรับการรับภาระให้ได้อย่างเต็มที่แล้ว ให้ปรับบานปรับลมของช่องลมกลับและลมดูดให้ออกไปตรงข้ามสุด หากพูดให้เข้าใจง่าย ก็คือ ปรับให้ดูดอากาศออกให้ต่ำสุด ลมกลับต่ำสุด และดูดออากาศออกสูงสุด
 4. โดยในแต่ละแบบข้างต้น ให้ตรวจสอบว่าระบบสามารถทำงานได้ตามที่ได้ออกแบบไว้หรือไม้
 5. วัดแรงดันสถิตของอาคารและเปรียบเทียบกับการออกแบบ
 6. หากจำเป็น ให้ปรับอุกปรณ์เพื่อให้ระบบเป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้
 7. ทำการวัดระบบครั้งสุดท้าย เมื่อสิ้นสุดการปรับดุลของลมเข้าและออก ให้ทำการปรับระบบปรับอากาศ โดยมีอากาศภายนอกต่ำสุดหากต้องการ
 8. ทำการบันทึกข้อมูลครั้งสุดท้ายเพื่อจัดทำรายงาน

ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมาตรฐานการทดสอบ ปรับแต่ง และปรับดุลของงานระบบจ่ายลมที่ใช้ Air Return Grille เพียงเท่านั้น ซึ่งในบางกรณีก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างออกไปตามช่างแต่ละคนเช่นเดียวกัน

สูตรความเร็ว Air Return Grille ตามมาตรฐานสากล

ตารางค่าความเร็วที่ Air Return Grille ตามมาตรฐานต่างประเทศ

ตำแหน่งทางเข้า ฟุตต่อนาที เมตรต่อวินาที
เหนือพื้นที่บริเวณคนทำงาน 800 ฟุตต่อนาทีขึ้นไป 4 เมตรต่อวินาทีขึ้นไป
ภายในพื้นที่บริเวณคนทำงาน ไกลจากที่นั่ง 600 ฟุตต่อนาที ถึง 800 ฟุตต่อนาที 3 เมตรต่อวินาที ถึง 4 เมตรต่อวินาที
ภายในพื้นที่บริเวณคนทำงาน ใกล้กับที่นั่ง 400 ฟุตต่อนาที ถึง 600 ฟุตต่อนาที 2 เมตรต่อวินาที ถึง 3 เมตรต่อวินาที
พื้นที่บานเกล็ดประตูหรือผนัง 200 ฟุตต่อนาที ถึง 400 ฟุตต่อนาที 1 เมตรต่อวินาที ถึง 1.5 เมตรต่อวินาที

โดยถ้าเรารู้ค่า V เราจะสามารถคำนวณหาขนาดช่องลมกลับได้จากสมการ Q=AV และการหา A=Q/V ซึ่งสมการแต่ละตัว แปรได้ดังนี้

 • Q = ปริมาณลม มีหน่วยเป็น CFM (ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที)
 • A = พื้นที่หน้าตัด มีหน่วยเป็นตารางนิ้ว (นิ้ว x นิ้ว)
 • V = ความเร็วที่ช่องลมกลับ มีหน่วยเป็นฟุตต่อนาที

Air Return Grille จาก UDWASSADU

Air Return Grille

สินค้า Air Return Grille จากเว็บไซต์ UDWASSADU ปัจจุบันมีตั้งแต่ขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว ไปจนถึง 24 นิ้ว x 48 นิ้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้

ราคา Return Air Grille (RAG) กว้าง
ยาว x 6 นิ้ว 8 นิ้ว 10 นิ้ว 12 นิ้ว 14 นิ้ว 16 นิ้ว 18 นิ้ว 20 นิ้ว 22 นิ้ว 24 นิ้ว
6 นิ้ว 136 บาท
8 นิ้ว 156 บาท 165 บาท
10 นิ้ว 171 บาท 195 บาท 201 บาท
12 นิ้ว 190 บาท 214 บาท 226 บาท 242 บาท
14 นิ้ว 213 บาท 240 บาท 253 บาท 271 บาท 311 บาท
16 นิ้ว 235 บาท 252 บาท 280 บาท 299 บาท 342 บาท 390 บาท
18 นิ้ว 256 บาท 276 บาท 306 บาท 330 บาท 376 บาท 426 บาท 482 บาท
20 นิ้ว 279 บาท 300 บาท 333 บาท 349 บาท 409 บาท 463 บาท 522 บาท 601 บาท
22 นิ้ว 287 บาท 343 บาท 349 บาท 377 บาท 431 บาท 490 บาท 554 บาท 651 บาท 705 บาท
24 นิ้ว 307 บาท 337 บาท 372 บาท 403 บาท 468 บาท 523 บาท 593 บาท 666 บาท 734 บาท 784 บาท
26 นิ้ว 327 บาท 360 บาท 396 บาท 432 บาท 492 บาท 558 บาท 632 บาท 710 บาท 773 บาท 832 บาท
28 นิ้ว 346 บาท 381 บาท 421 บาท 458 บาท 522 บาท 592 บาท 670 บาท 753 บาท 806 บาท 881 บาท
30 นิ้ว 367 บาท 403 บาท 447 บาท 484 บาท 552 บาท 627 บาท 710 บาท 798 บาท 849 บาท 930 บาท
32 นิ้ว 388 บาท 427 บาท 471 บาท 509 บาท 582 บาท 661 บาท 749 บาท 841 บาท 897 บาท 979 บาท
34 นิ้ว 409 บาท 444 บาท 495 บาท 537 บาท 614 บาท 697 บาท 788 บาท 884 บาท 942 บาท 1,027 บาท
36 นิ้ว 429 บาท 466 บาท 519 บาท 572 บาท 644 บาท 731 บาท 826 บาท 927 บาท 986 บาท 1,088 บาท
38 นิ้ว 448 บาท 487 บาท 542 บาท 598 บาท 674 บาท 765 บาท 862 บาท 965 บาท 1,030 บาท 1,140 บาท
40 นิ้ว 459 บาท 514 บาท 564 บาท 636 บาท 710 บาท 804 บาท 889 บาท 990 บาท 1,084 บาท 1,200 บาท
42 นิ้ว 477 บาท 536 บาท 588 บาท 661 บาท 739 บาท 837 บาท 926 บาท 1,030 บาท 1,131 บาท 1,259 บาท
44 นิ้ว 497 บาท 558 บาท 611 บาท 688 บาท 770 บาท 870 บาท 964 บาท 1,070 บาท 1,174 บาท 1,312 บาท
46 นิ้ว 515 บาท 579 บาท 635 บาท 715 บาท 798 บาท 904 บาท 1,000 บาท 1,111 บาท 1,217 บาท 1,358 บาท
48 นิ้ว 535 บาท 601 บาท 660 บาท 741 บาท 836 บาท 937 บาท 1,053 บาท 1,170 บาท 1,288 บาท 1,408 บาท

ซึ่งราคาของ Air Return Grille ตั้งแต่ขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว ไปจนถึง 24 นิ้ว x 48 นิ้ว ก็เป็นเพียงราคาตั้งต้นของสินค้าเพียงเท่านั้น และทั้งนี้ ยังไม่รวมส่วนลดพิเศษจากทางร้าน UDWASSADU เข้าไป หากสนใจ สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามทางร้านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เช่นกัน

Air Return Grille

สรุป

การใช้งานรีเทิร์นแอร์ไม่ได้ยากอย่างที่ใครหลาย ๆ คนคิด แต่หากไม่มั่นใจว่าการติดตั้งรีเทิร์นแอร์ในจุดไหนของระบบปรับอากาศนั้นถูกต้องหรือไม่ ก็สามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญ หรือช่างชำนาญการได้เช่นกัน เช่นเดียวกับ UDWASSADU ที่นอกจากจะมีสินค้า Air Return Grille และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องขายแล้ว เรายังถือได้ว่าเป็นร้านสินค้าวัสดุงานช่างที่ชำนาญมากว่า 25 ปี พร้อมให้คำแนะนำผู้ซื้อของเราได้อย่างมั่นใจ พร้อมบริการส่งสินค้าที่รวดเร็วตรงตามนัดหมาย

REF

https://www.acat.or.th/download/acat_or_th/journal-15/15%20-%2015.pdf