รวม รีเทิร์นแอร์ หัวจ่ายแอร์ Exhaust air grille คุณภาพดี ราคาประหยัด

Exhaust Air Grille

หน้ากากแอร์คืออีกหนึ่งสิ่งที่เรามักจะได้เห็นตามห้างสรรพสินค้า โรงหนัง อาคารขนาดใหญ่ต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งในบ้านสมัยใหม่ ที่นิยมนำไปติดตั้งเพื่อความสวยงามภายในตัวบ้าน ซึ่งหน้ากากแอร์เหล่านี้ จะมีอยู่หลากหลายชนิดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งรีเทิร์นแอร์ หัวจ่ายแอร์ และ Exhaust Air Grille บทความนี้จึงจะพาคุณมาหาความแตกต่างของกริลแต่ละชนิด รวมไปถึงเรื่องน่ารู้อื่น ๆ เกี่ยวกับ Exhaust Air Grille

ความแตกต่างของรีเทิร์นแอร์ หัวจ่ายแอร์ และ Exhaust Air Grille 

ระบบจ่ายแอร์ Exhaust Air Grille

รีเทิร์นแอร์ หัวจ่ายแอร์ และ Exhaust Air Grille คือชนิดของหน้ากากแอร์ที่ใช้ในงานระบบปรับอากาศ ซึ่งจะทำการติดตั้งเอาไว้ที่ปากท่อลมส่ง เพื่อช่วยในการกระจายลมเย็นและเพื่อความสวยงาม หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามชนิดของหน้ากากแอร์นั้น ๆ โดยทั้ง 3 ชนิดนั้นมีความแตกต่างกัน ดังนี้

  • Supply Air Grille

Supply Air Grille หรือหัวจ่ายแอร์จะติดตั้งตรงปากท่อลมส่ง เพื่อช่วยในการกระจายลมเย็นและเพื่อความสวยงาม โดยมีคุณสมบัติในการจ่ายลม และมีรูปร่างให้เลือกหลายแบบ 

  • Return Air Grille

Return Air Grille มีส่วนช่วยให้อากาศมีการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายความร้อน เพิ่มความเย็นจากภายใน โดยระบบเปลี่ยนถ่ายความร้อนและความเย็นจะมีการทำงานด้วยการดันอากาศดี และเย็นออก ผ่านระบบท่อเข้าไปในแต่ละห้องตามโครงสร้างของระบบปรับอากาศ เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในแต่ละพื้นที่เป็นหลัก

  • Exhaust Air Grille

Exhaust Air Grille ทำหน้าที่ดูดอากาศทิ้ง มีรูปร่างลักษณะเดียวกับหน้ากากลมกลับ แต่มีขนาดเล็กกว่ามาก ซึ่งตัว Exhaust Air Grille มีหน้าที่เป็นการนำเอาอากาศเสียส่งต่อไปยังพัดลมดูดอากาศภายในท่อ เพื่อรอการทิ้งสู่ด้านนอกอาคาร Exhaust Air Grille ที่ดีต้องพิจารณาเรื่องการกันฝน การกันลมปะทะ และการป้องกันแมลงด้วย

Exhaust Air Grille

นอกจากหน้ากากแอร์ทั้ง 3 ชนิดแล้ว ยังมี Linear Slot Diffuser ที่เป็นหัวจ่ายลมที่มีความพิเศษเฉพาะตัวแยกออกไปต่างหาก ด้วยความสามารถที่เป็นได้ทั้ง Supply Air Grille และ Return Air Grille ในตัวเดียวกัน แต่ก็จะมีการติดตั้งที่ค่อนข้างจะยุ่งยากกว่า

ข้อควรคำนึงก่อนการติดตั้ง Exhaust Air Grille

  1. ควรพิจารณาความหนาแน่นของผู้ใช้งานในพื้นที่ที่จะติดตั้งให้ดี เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว Exhaust Air Grille มักจะติดตั้งในห้องน้ำ, ห้องสูบบุหรี่, ห้องครัว, ห้องจัดงาน และห้องเก็บของ ที่มีการไหลเวียนของอากาศที่ไม่ดีนัก
  2. คำนึงถึงการป้องกันไม่ให้ลมที่ส่งออกไปสร้างความรบกวนแก่บุคคลหรือสิ่งก่อสร้างรอบข้าง รวมถึงต้องมีการติดตั้งแผงกรองอากาศเอาไว้ในระบบด้วยเช่นกัน

วิธีการติดตั้ง Exhaust Air Grille

  1. พิจารณาลักษณะการใช้งานของพื้นที่นั้น ๆ ก่อนการติดตั้ง โดยเน้นที่ประสิทธิภาพในการดูดอากาศหมุนเวียนออกไปเป็นหลัก โดยที่อากาศที่ถูกดูดออกไปจะต้องไม่ไหลย้อนคืนกลับมาในพื้นที่ดังกล่าว
  2. ออกแบบและวางแผนจุดติดตั้งให้ชัดเจน โดยที่จะต้องไม่ให้ลมที่ถูกส่งออกไปนั้นสร้างความรบกวนกับรอบข้าง หรือคนในบริเวณนั้น
  3. ใส่ใจในส่วนอื่น ๆ ที่จะทำการติดตั้ง Exhaust Air Grille เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหายหลังการติดตั้ง

ติดตั้ง Exhaust Air Grille

รวมสินค้ารีเทิร์นแอร์ หัวจ่ายแอร์ และ Exhaust Air Grille ราคาประหยัดของ UDWASSADU

ราคา Ceiling Type Rectangular Diffuser (ARD) กว้าง
ยาว x 8 นิ้ว 10 นิ้ว 12 นิ้ว 14 นิ้ว 16 นิ้ว 18 นิ้ว
8 นิ้ว
10 นิ้ว 345 บาท
12 นิ้ว 385 บาท 435 บาท
14 นิ้ว 426 บาท 474 บาท 536 บาท
16 นิ้ว 456 บาท 517 บาท 586 บาท 646 บาท
18 นิ้ว 496 บาท 556 บาท 637 บาท 708 บาท 869 บาท
20 นิ้ว 517 บาท 586 บาท 666 บาท 756 บาท 920 บาท 999 บาท
22 นิ้ว 546 บาท 605 บาท 707 บาท 797 บาท 970 บาท 1,050 บาท
24 นิ้ว 576 บาท 657 บาท 756 บาท 857 บาท 1,030 บาท 1,120 บาท
26 นิ้ว 606 บาท 707 บาท 803 บาท 906 บาท 1,089 บาท 1,179 บาท
28 นิ้ว 646 บาท 747 บาท 848 บาท 946 บาท 1,150 บาท 1,250 บาท
30 นิ้ว 687 บาท 787 บาท 887 บาท 996 บาท 1,200 บาท 1,310 บาท
32 นิ้ว 717 บาท 827 บาท 937 บาท 1,047 บาท 1,250 บาท 1,380 บาท
34 นิ้ว 748 บาท 867 บาท 977 บาท 1,111 บาท 1,289 บาท 1,451 บาท
36 นิ้ว 788 บาท 906 บาท 1,007 บาท 1,174 บาท 1,342 บาท 1,510 บาท

 

Linear Slot Diffuser (LSD)
ขนาด ราคา
1LSD 130 บาท
2LSD 190 บาท
3LSD 260 บาท
4LSD 330 บาท
5LSD 390 บาท
6LSD 467 บาท

 

Square Ceiling Diffuser (SQ)
ขนาด ราคา
6 นิ้ว x 6 นิ้ว 180 บาท
8 นิ้ว x 8 นิ้ว 224 บาท
9 นิ้ว x 9 นิ้ว 256 บาท
10 นิ้ว x 10 นิ้ว 280 บาท
12 นิ้ว x 12 นิ้ว 360 บาท
14 นิ้ว x 14 นิ้ว 470 บาท
15 นิ้ว x 15 นิ้ว 543 บาท
16 นิ้ว x 16นิ้ว 627 บาท
18 นิ้ว x 18 นิ้ว 738 บาท
20 นิ้ว x 20 นิ้ว 864 บาท
22 นิ้ว x 22 นิ้ว 977 บาท
24 นิ้ว x 24 นิ้ว 1,123 บาท

 

ราคา Opposed Blade Volume Damper (OBV) กว้าง
ยาว x 6 นิ้ว 8 นิ้ว 10 นิ้ว 12 นิ้ว 14 นิ้ว 16 นิ้ว 18 นิ้ว 20 นิ้ว 22 นิ้ว 24 นิ้ว
6 นิ้ว 136 บาท
8 นิ้ว 154 บาท 164 บาท
10 นิ้ว 171 บาท 180 บาท 192 บาท
12 นิ้ว 186 บาท 207 บาท 214 บาท 231 บาท
14 นิ้ว 203 บาท 230 บาท 242 บาท 262 บาท 279 บาท
16 นิ้ว 224 บาท 246 บาท 272 บาท 293 บาท 305 บาท 351 บาท
18 นิ้ว 243 บาท 266 บาท 286 บาท 324 บาท 333 บาท 390 บาท 433 บาท
20 นิ้ว 255 บาท 293 บาท 307 บาท 354 บาท 366 บาท 429 บาท 473 บาท 527 บาท
22 นิ้ว 279 บาท 308 บาท 334 บาท 386 บาท 408 บาท 468 บาท 519 บาท 574 บาท 640 บาท
24 นิ้ว 295 บาท 328 บาท 360 บาท 407 บาท 442 บาท 492 บาท 546 บาท 601 บาท 671 บาท 739 บาท
26 นิ้ว 312 บาท 353 บาท 390 บาท 431 บาท 476 บาท 518 บาท 572 บาท 631 บาท 701 บาท 795 บาท
28 นิ้ว 327 บาท 369 บาท 418 บาท 463 บาท 511 บาท 571 บาท 631 บาท 695 บาท 734 บาท 848 บาท
30 นิ้ว 351 บาท 396 บาท 447 บาท 495 บาท 546 บาท 609 บาท 675 บาท 742 บาท 781 บาท 903 บาท
32 นิ้ว 366 บาท 413 บาท 468 บาท 513 บาท 583 บาท 635 บาท 702 บาท 773 บาท 832 บาท 936 บาท
34 นิ้ว 378 บาท 435 บาท 493 บาท 545 บาท 617 บาท 673 บาท 762 บาท 836 บาท 879 บาท 966 บาท
36 นิ้ว 400 บาท 460 บาท 522 บาท 577 บาท 652 บาท 728 บาท 803 บาท 843 บาท 927 บาท 1,017 บาท
38 นิ้ว 420 บาท 484 บาท 547 บาท 608 บาท 686 บาท 767 บาท 844 บาท 888 บาท 974 บาท 1,073 บาท
40 นิ้ว 432 บาท 508 บาท 576 บาท 639 บาท 722 บาท 806 บาท 889 บาท 934 บาท 1,024 บาท 1,101 บาท
42 นิ้ว 452 บาท 520 บาท 603 บาท 659 บาท 756 บาท 845 บาท 932 บาท 975 บาท 1,075 บาท 1,154 บาท
44 นิ้ว 473 บาท 532 บาท 631 บาท 699 บาท 792 บาท 883 บาท 975 บาท 1,021 บาท 1,123 บาท 1,203 บาท
46 นิ้ว 493 บาท 556 บาท 649 บาท 731 บาท 825 บาท 923 บาท 1,017 บาท 1,066 บาท 1,170 บาท 1,252 บาท
48 นิ้ว 514 บาท 580 บาท 660 บาท 741 บาท 838 บาท 932 บาท 1,053 บาท 1,111 บาท 1,218 บาท 1,304 บาท

 

ราคา Volume Damper Lever กว้าง
ยาว ราคา Volume Damper Lever (กว้าง x ยาว) 4 นิ้ว 6 นิ้ว 8 นิ้ว 10 นิ้ว 12 นิ้ว 14 นิ้ว 16 นิ้ว 18 นิ้ว 20 นิ้ว 22 นิ้ว 24 นิ้ว 26 นิ้ว 28 นิ้ว 30 นิ้ว 32 นิ้ว 34 นิ้ว 36 นิ้ว 38 นิ้ว 40 นิ้ว
4 นิ้ว 300 บาท
6 นิ้ว 310 บาท 324 บาท
8 นิ้ว 312 บาท 384 บาท 432 บาท
10 นิ้ว 360 บาท 444 บาท 504 บาท 576 บาท
12 นิ้ว 408 บาท 516 บาท 588 บาท 660 บาท 768 บาท
14 นิ้ว 576 บาท 660 บาท 756 บาท 876 บาท 1,008 บาท
16 นิ้ว 648 บาท 744 บาท 840 บาท 984 บาท 1,128 บาท 1,200 บาท
18 นิ้ว 708 บาท 816 บาท 936 บาท 1,092 บาท 1,260 บาท 1,320 บาท 1,488 บาท
20 นิ้ว 624 บาท 888 บาท 1,020 บาท 1,200 บาท 1,380 บาท 1,464 บาท 1,632 บาท 1,800 บาท
22 นิ้ว 805 บาท 932 บาท 1,070 บาท 1,254 บาท 1,449 บาท 1,541 บาท 1,714 บาท 1,886 บาท 2,070 บาท
24 นิ้ว 863 บาท 1,001 บาท 1,150 บาท 1,357 บาท 1,564 บาท 1,668 บาท 1,863 บาท 2,047 บาท 2,243 บาท 2,277 บาท
26 นิ้ว 1,081 บาท 1,242 บาท 1,461 บาท 1,691 บาท 1,794 บาท 2,001 บาท 2,208 บาท 2,427 บาท 2,450 บาท 2,645 บาท
28 นิ้ว 1,150 บาท 1,323 บาท 1,564 บาท 1,806 บาท 1,921 บาท 2,151 บาท 2,369 บาท 2,599 บาท 2,634 บาท 2,841 บาท 3,048 บาท
30 นิ้ว 1,219 บาท 1,415 บาท 1,668 บาท 1,932 บาท 2,047 บาท 2,289 บาท 2,530 บาท 2,772 บาท 2,806 บาท 3,036 บาท 3,255 บาท 3,485 บาท
32 นิ้ว 1,243 บาท 1,430 บาท 1,694 บาท 1,958 บาท 2,090 บาท 2,332 บาท 2,574 บาท 2,956 บาท 2,990 บาท 3,232 บาท 3,473 บาท 3,703 บาท 3,772 บาท
34 นิ้ว 1,518 บาท 1,630 บาท 2,079 บาท 2,211 บาท 2,475 บาท 2,728 บาท 3,128 บาท 3,174 บาท 3,427 บาท 3,680 บาท 3,933 บาท 4,002 บาท 4,244 บาท
36 นิ้ว 1,595 บาท 1,720 บาท 2,189 บาท 2,332 บาท 2,607 บาท 2,882 บาท 3,312 บาท 3,347 บาท 3,623 บาท 3,887 บาท 4,152 บาท 4,232 บาท 4,485 บาท 4,738 บาท
38 นิ้ว 1,683 บาท 1,810 บาท 2,310 บาท 2,453 บาท 2,750 บาท 3,036 บาท 3,485 บาท 3,531 บาท 3,818 บาท 4,094 บาท 4,382 บาท 4,450 บาท 4,727 บาท 5,003 บาท 5,267 บาท
40 นิ้ว 1,760 บาท 1,900 บาท 2,420 บาท 2,574 บาท 2,882 บาท 3,190 บาท 3,657 บาท 3,703 บาท 4,002 บาท 4,301 บาท 4,600 บาท 4,680 บาท 4,968 บาท 5,256 บาท 5,543 บาท 5,635 บาท
42 นิ้ว 1,990 บาท 2,541 บาท 2,706 บาท 3,025 บาท 3,344 บาท 3,841 บาท 3,887 บาท 4,198 บาท 4,520 บาท 4,830 บาท 4,910 บาท 5,210 บาท 5,509 บาท 5,808 บาท 5,911 บาท
44 นิ้ว 2,080 บาท 2,651 บาท 2,827 บาท 3,168 บาท 3,498 บาท 4,014 บาท 4,071 บาท 4,393 บาท 4,727 บาท 5,049 บาท 5,140 บาท 5,451 บาท 5,773 บาท 6,084 บาท 6,187 บาท
46 นิ้ว 2,170 บาท 2,772 บาท 2,948 บาท 3,300 บาท 3,652 บาท 4,198 บาท 4,244 บาท 4,589 บาท 4,934 บาท 5,279 บาท 5,370 บาท 5,693 บาท 6,029 บาท 6,348 บาท 6,463 บาท
48 นิ้ว 2,260 บาท 2,882 บาท 3,069 บาท 3,443 บาท 3,806 บาท 4,370 บาท 4,428 บาท 4,784 บาท 5,141 บาท 5,497 บาท 5,600 บาท 5,934 บาท 6,279 บาท 6,624 บาท 6,739 บาท
50 นิ้ว 3,003 บาท 3,190 บาท 3,575 บาท 3,960 บาท 4,543 บาท 4,600 บาท 4,980 บาท 5,348 บาท 5,727 บาท 5,819 บาท 6,176 บาท 6,532 บาท 6,889 บาท 7,015 บาท
52 นิ้ว 3,113 บาท 3,322 บาท 3,718 บาท 4,114 บาท 4,727 บาท 4,784 บาท 5,175 บาท 5,566 บาท 5,946 บาท 6,049 บาท 6,429 บาท 6,797 บาท 7,165 บาท 7,291 บาท
54 นิ้ว 3,234 บาท 3,432 บาท 3,861 บาท 4,268 บาท 4,899 บาท 4,968 บาท 5,371 บาท 5,773 บาท 6,176 บาท 6,279 บาท 6,670 บาท 7,050 บาท 7,441 บาท 7,567 บาท
56 นิ้ว 3,344 บาท 3,564 บาท 3,993 บาท 4,422 บาท 5,083 บาท 5,141 บาท 5,566 บาท 5,980 บาท 6,394 บาท 6,509 บาท 6,912 บาท 7,303 บาท 7,705 บาท 7,834 บาท
58 นิ้ว 3,685 บาท 4,136 บาท 4,576 บาท 5,256 บาท 5,325 บาท 5,762 บาท 6,187 บาท 6,624 บาท 6,739 บาท 7,153 บาท 7,567 บาท 7,981 บาท 8,119 บาท
60 นิ้ว 3,806 บาท 4,268 บาท 4,730 บาท 5,428 บาท 5,497 บาท 5,946 บาท 6,394 บาท 6,969 บาท 7,395 บาท 7,820 บาท 8,246 บาท 8,395 บาท

 

ราคา Return Air Grille (RAG) กว้าง
ยาว x 6 นิ้ว 8 นิ้ว 10 นิ้ว 12 นิ้ว 14 นิ้ว 16 นิ้ว 18 นิ้ว 20 นิ้ว 22 นิ้ว 24 นิ้ว
6 นิ้ว 136 บาท
8 นิ้ว 156 บาท 165 บาท
10 นิ้ว 171 บาท 195 บาท 201 บาท
12 นิ้ว 190 บาท 214 บาท 226 บาท 242 บาท
14 นิ้ว 213 บาท 240 บาท 253 บาท 271 บาท 311 บาท
16 นิ้ว 235 บาท 252 บาท 280 บาท 299 บาท 342 บาท 390 บาท
18 นิ้ว 256 บาท 276 บาท 306 บาท 330 บาท 376 บาท 426 บาท 482 บาท
20 นิ้ว 279 บาท 300 บาท 333 บาท 349 บาท 409 บาท 463 บาท 522 บาท 601 บาท
22 นิ้ว 287 บาท 343 บาท 349 บาท 377 บาท 431 บาท 490 บาท 554 บาท 651 บาท 705 บาท
24 นิ้ว 307 บาท 337 บาท 372 บาท 403 บาท 468 บาท 523 บาท 593 บาท 666 บาท 734 บาท 784 บาท
26 นิ้ว 327 บาท 360 บาท 396 บาท 432 บาท 492 บาท 558 บาท 632 บาท 710 บาท 773 บาท 832 บาท
28 นิ้ว 346 บาท 381 บาท 421 บาท 458 บาท 522 บาท 592 บาท 670 บาท 753 บาท 806 บาท 881 บาท
30 นิ้ว 367 บาท 403 บาท 447 บาท 484 บาท 552 บาท 627 บาท 710 บาท 798 บาท 849 บาท 930 บาท
32 นิ้ว 388 บาท 427 บาท 471 บาท 509 บาท 582 บาท 661 บาท 749 บาท 841 บาท 897 บาท 979 บาท
34 นิ้ว 409 บาท 444 บาท 495 บาท 537 บาท 614 บาท 697 บาท 788 บาท 884 บาท 942 บาท 1,027 บาท
36 นิ้ว 429 บาท 466 บาท 519 บาท 572 บาท 644 บาท 731 บาท 826 บาท 927 บาท 986 บาท 1,088 บาท
38 นิ้ว 448 บาท 487 บาท 542 บาท 598 บาท 674 บาท 765 บาท 862 บาท 965 บาท 1,030 บาท 1,140 บาท
40 นิ้ว 459 บาท 514 บาท 564 บาท 636 บาท 710 บาท 804 บาท 889 บาท 990 บาท 1,084 บาท 1,200 บาท
42 นิ้ว 477 บาท 536 บาท 588 บาท 661 บาท 739 บาท 837 บาท 926 บาท 1,030 บาท 1,131 บาท 1,259 บาท
44 นิ้ว 497 บาท 558 บาท 611 บาท 688 บาท 770 บาท 870 บาท 964 บาท 1,070 บาท 1,174 บาท 1,312 บาท
46 นิ้ว 515 บาท 579 บาท 635 บาท 715 บาท 798 บาท 904 บาท 1,000 บาท 1,111 บาท 1,217 บาท 1,358 บาท
48 นิ้ว 535 บาท 601 บาท 660 บาท 741 บาท 836 บาท 937 บาท 1,053 บาท 1,170 บาท 1,288 บาท 1,408 บาท

 

ราคา Wall Type Supply Air Grille (SAG) กว้าง
ยาว x 4 นิ้ว 6 นิ้ว 8 นิ้ว 10 นิ้ว 12 นิ้ว 14 นิ้ว 15 นิ้ว 18 นิ้ว
6 นิ้ว 155 บาท 201 บาท
8 นิ้ว 180 บาท 229 บาท 219 บาท
10 นิ้ว 204 บาท 255 บาท 253 บาท 279 บาท
12 นิ้ว 221 บาท 278 บาท 283 บาท 319 บาท 345 บาท
14 นิ้ว 244 บาท 304 บาท 314 บาท 355 บาท 387 บาท 435 บาท
16 นิ้ว 260 บาท 331 บาท 341 บาท 398 บาท 432 บาท 487 บาท 546 บาท
18 นิ้ว 284 บาท 354 บาท 371 บาท 435 บาท 471 บาท 530 บาท 595 บาท 651 บาท
20 นิ้ว 300 บาท 375 บาท 408 บาท 479 บาท 517 บาท 581 บาท 653 บาท 716 บาท
22 นิ้ว 327 บาท 411 บาท 436 บาท 500 บาท 583 บาท 652 บาท 733 บาท 812 บาท
24 นิ้ว 344 บาท 432 บาท 476 บาท 534 บาท 623 บาท 695 บาท 782 บาท 865 บาท
26 นิ้ว 368 บาท 456 บาท 497 บาท 573 บาท 668 บาท 745 บาท 931 บาท
28 นิ้ว 391 บาท 484 บาท 528 บาท 606 บาท 715 บาท 788 บาท 889 บาท 987 บาท
30 นิ้ว 414 บาท 510 บาท 562 บาท 645 บาท 756 บาท 837 บาท 946 บาท 1,051 บาท
32 นิ้ว 435 บาท 538 บาท 582 บาท 679 บาท 794 บาท 880 บาท 996 บาท 1,106 บาท
34 นิ้ว 480 บาท 563 บาท 618 บาท 717 บาท 839 บาท 931 บาท 1,054 บาท 1,171 บาท
36 นิ้ว 504 บาท 591 บาท 648 บาท 750 บาท 878 บาท 975 บาท 1,103 บาท 1,237 บาท
38 นิ้ว 511 บาท 682 บาท 791 บาท 923 บาท 1,027 บาท 1,161 บาท 1,299 บาท
40 นิ้ว 533 บาท 613 บาท 725 บาท 840 บาท 978 บาท 1,090 บาท 1,234 บาท 1,368 บาท
42 นิ้ว 555 บาท 628 บาท 759 บาท 880 บาท 1,025 บาท 1,142 บาท 1,292 บาท 1,433 บาท
44 นิ้ว 578 บาท 651 บาท 789 บาท 913 บาท 1,045 บาท 1,188 บาท 1,343 บาท 1,486 บาท
46 นิ้ว 602 บาท 680 บาท 822 บาท 952 บาท 1,113 บาท 1,243 บาท 1,404 บาท 1,548 บาท
48 นิ้ว 179 บาท 709 บาท 856 บาท 993 บาท 1,160 บาท 1,299 บาท 1,465 บาท 1,611 บาท

ซึ่งราคาดังกล่าวนั้นเป็นเพียงราคาตั้งต้น และยังไม่รวมส่วนลดพิเศษจากทางร้าน

สรุป

จะเห็นได้ว่ารีเทิร์นแอร์ หัวจ่ายแอร์ และ Exhaust Air Grille นั้นมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับ Exhaust Air Grille ที่มีหน้าที่แตกต่างกว่ากริลแอร์แบบอื่น ๆ ที่ใช้ในการส่งลมเข้ามาในพื้นที่ตามปกติ แต่เป็นการส่งลมออกไปด้านนอกแทน และหากใครที่ต้องการหาซื้อรีเทิร์นแอร์ หัวจ่ายแอร์ และ Exhaust Air Grille อยู่ล่ะก็ เว็บไซต์ UDWASSADU คืออีกหนึ่งเว็บไซต์ที่รวบรวมอุปกรณ์ช่างในงานระบบปรับอากาศเอาไว้อย่างครบครัน มีให้เลือกสรรอุปกรณ์อย่างมากมาย และยังพร้อมส่งทั่วประเทศ ด้วยประสบการณ์ที่มีมานานกว่า 25 ปีของทางเรา