พัดลมระบายอากาศ 12 นิ้ว ราคาพิเศษ สุดคุ้ม ช็อปออนไลน์ที่ UDWASSADU

พัดลมระบายอากาศ 12 นิ้ว

พัดลมระบายอากาศ 12 นิ้ว เป็นอีกหนึ่งสินค้า พัดลมระบายอากาศ ยอดนิยม ของบรรดาคนในวงการสร้างบ้านหรืออาคารต่าง ๆ ที่มักเลือกใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวสถาปนิกผู้ออกแบบ ช่างรับเหมาก่อสร้าง หรือตัวเจ้าของบ้านและอาคารนั้น ๆ เองก็เช่นกัน เนื่องจากความสารพัดประโยชน์ของมัน ที่ช่วยทำให้บรรยากาศภายในบ้านปลอดโปร่ง และหมุนเวียนได้ดีขึ้น จึงไม่แปลกที่ใครต่อใครจะบอกต่อ ๆ กันจนกลายเป็นที่นิยมอย่างในปัจจุบัน

พัดลมระบายอากาศ

ขนาดของพัดลมระบายอากาศ มีผลต่อห้องอย่างไรบ้าง

พัดลมดูดอากาศนั้นมีหลากหลายขนาดให้ได้เลือกใช้งาน แต่ทว่า ขนาดของห้องที่จะนำไปติดตั้งเองก็มีปริมาณอากาศที่จำเป็นจะต้องถ่ายเทออกไปแตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องเลือกขนาดของพัดลมดูดอากาศให้เหมาะสมกับขนาดห้องที่จะนำไปติดตั้ง โดยในทางการช่างจะใช้สูตรคำนวณเพื่อหาความเหมาะสมในการเลือกใช้พัดลมดูดอากาศอยู่ โดยใช้สูตรดังนี้

  • สูตรการหาปริมาตรของห้อง = กว้าง x ยาว x สูง = ลูกบาศก์เมตรสูตรการหาปริมาณการระบายอากาศที่เหมาะสม = ค่าอัตราการระบายอากาศ x ปริมาตรของห้อง

จากนั้นนำค่าอัตราการระบายอากาศที่ได้มาคูณกับสูตรการหาปริมาตรของห้อง จะได้ค่าอัตราการระบาย x ปริมาตรของห้อง = ลูกบาศก์เมตร แล้วให้นำผลลัพธ์ที่ได้ไปเทียบกับพัดลมระบายอากาศรุ่นต่าง ๆ ว่ารุ่นไหนที่มีค่าการทำงานลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงได้ตรงกับค่าของพื้นที่ห้องที่คำนวน เพียงเท่านี้ก็จะได้พัดลมระบายอากาศที่เหมาะสมกับพื้นที่ห้องแล้ว

แต่สำหรับใครที่ไม่ได้เป็นช่างหรือมีความชำนาญในงานช่างต่าง ๆ แต่อยากหาพัดลมระบายอากาศไปติดตั้ง ก็สามารถที่จะเลือกได้จากการกะขนาดห้องคร่าว ๆ ได้ด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น

ห้องน้ำ

1.ห้องน้ำ

สำหรับภายในห้องน้ำ หากเป็นห้องน้ำที่มีขนาดไม่กว้างนัก สามารถเลือกใช้พัดลมดูดอากาศห้องน้ำที่มีใบพัดขนาดเล็ก 8 นิ้วขึ้นไปเป็นตัวระบายอากาศได้เช่นกัน แต่สำหรับห้องน้ำที่มีขนาดกว้างมาก ๆ อาจจำเป็นจะต้องเลือกใช้พัดลมดูดอากาศ 12 นิ้วขึ้นไปแทน เพื่อระบายอากาศภายในออกไปให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งก็ต้องดูความเหมาะสมในการติดตั้งที่หน้างานอีกทีหนึ่งเป็นหลัก

2.ห้องครัว

โดยปกติแล้ว ห้องครัวไทยในบ้านจะมีขนาดไม่ใหญ่มาก ประมาณขนาด 4 เมตร x 3 เมตร หรือประมาณ 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 15 ตารางเมตร ควรใช้พัดลมดูดอากาศเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้วขึ้นไปเป็นตัวระบายอากาศ ส่วนสำหรับห้องครัวขนาดใหญ่ขึ้นไปตั้งแต่ 15 ถึง 20 ตารางเมตร ก็ควรที่จะใช้พัดลมดูดอากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ขึ้นไปแทน เพื่อไม่ให้กลิ่นที่เกิดขึ้นจากการทำอาหาร รวมไปถึงควันต่าง ๆ หมกตัวอยู่ภายในห้อง

3.ห้องนอน

ในห้องนอนขนาดทั่ว ๆ ไป แนะนำให้ใช้พัดลมดูดอากาศที่มีใบพัดขนาด 8 นิ้วขึ้นไป แต่หากเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่ควรเลือกขนาดใบพัดที่ใหญ่ตามไปด้วย หรือก็คือพัดลมดูดอากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ขึ้นไปแทน ส่วนประเภทของพัดลมระบายอากาศ ควรเลือกให้เหมาะกับห้องโดยดูจากการไหลเวียนของอากาศภายในห้องนั้น ๆ เป็นหลัก

พัดลมระบายอากาศ 12 นิ้ว ราคาพิเศษที่ UDWASSADU

สำหรับพัดลมระบายอากาศ 12 นิ้ว UDWASSADU ได้มีการจัดจำหน่ายอยู่ 2 รุ่น ได้แก่ พัดลมระบายอากาศรุ่น High Pressure Industrial Types และพัดลมระบายอากาศรุ่น Wall Mount Type ของแบรนด์ Panasonic โดยจะมีรายละเอียดสินค้าตามตารางข้างล่าง ดังนี้

พัดลมระบายอากาศ 12 นิ้ว

พัดลมระบายอากาศ 12 นิ้ว รุ่น High Pressure Industrial Types

รุ่นของ High Pressure Industrial Types ขนาดใบพัด ตัวเลือกเสริม CFM (ความเร็วลมลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) CMH (ปริมาณลมที่เหมาะสมลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) RPM (ความเร็วรอบของพัดลมต่อนาที) วัตต์ (กำลังไฟ) ราคา
รุ่น 30KUT 12 นิ้ว R.H. 718 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 1,220 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,190 รอบต่อนาที 48 วัตต์ 6,440 บาท
รุ่น 30KUT 12 นิ้ว SHTR 718 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 1,220 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,190 รอบต่อนาที 48 วัตต์ 4,420 บาท
รุ่น 30KUT 12 นิ้ว W.G. 718 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 1,220 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,190 รอบต่อนาที 48 วัตต์ 4,420 บาท
รุ่น 30GS4 12 นิ้ว R.H. 1,071 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 1,820 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,360 รอบต่อนาที 68 วัตต์ 7,460 บาท
รุ่น 30GS4 12 นิ้ว SHTR 1,071 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 1,820 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,360 รอบต่อนาที 68 วัตต์ 7,460 บาท
รุ่น 30GS4 12 นิ้ว W.G. 1,071 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 1,820 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,360 รอบต่อนาที 68 วัตต์ 7,460 บาท

พัดลมระบายอากาศ 12 นิ้ว รุ่น Wall Mount Type

รุ่นของ Wall Mount Type ขนาดใบพัด CFM (ความเร็วลมลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) CMH (ปริมาณลมที่เหมาะสมลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) RPM (ความเร็วรอบของพัดลมต่อนาที) วัตต์ (กำลังไฟ) ราคา
รุ่น 30AUT3 12 นิ้ว 678 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 1,152 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 890 รอบต่อนาที 31 วัตต์ 1,940 บาท
รุ่น 30LUT1 12 นิ้ว 547 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 930 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 820 รอบต่อนาที 31 วัตต์ 2,370 บาท
รุ่น 30RLT1 12 นิ้ว 583 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 990 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 830 รอบต่อนาที 31 วัตต์ 2,530 บาท
รุ่น 30RUT2 12 นิ้ว 685 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 1,164 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 885 รอบต่อนาที 31 วัตต์ 2,260 บาท

ซึ่งราคาของพัดลมระบายอากาศรุ่น High Pressure Industrial Types และพัดลมระบายอากาศรุ่น Wall Mount Type ขนาด 12 นิ้ว เป็นเพียงราคาตั้งต้นของสินค้าเพียงเท่านั้น และทั้งนี้ ยังไม่รวมส่วนลดพิเศษจากทางร้าน UDWASSADU เข้าไป หากสนใจ สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามทางร้านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เช่นกัน

การดูแลรักษาพัดลมระบายอากาศให้เหมาะสม

1.ไม่ควรเปิดพัดลมดูดอากาศทิ้งไว้ทั้งวัน 

ควรเปิดหน้าต่างเพื่อใช้ลมธรรมชาติ ช่วยถ่ายเทอากาศในห้องควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ตัวพัดลมระบายอากาศนั้นได้หยุดพักการทำงาน ยืดอายุในการใช้งานของพัดลมระบายอากาศให้ยืดยาวออกไป

2.หลีกเลี่ยงการเปิดใช้ในช่วงที่เปิดเครื่องปรับอากาศ 

เพราะการเปิดพัดลมระบายอากาศในขณะที่เปิดเครื่องปรับอากาศเอาไว้อยู่ จะทำให้ห้องไม่เย็นเนื่องจากอากาศเย็นที่ควรหมุนเวียนภายในห้องถูกสับเปลี่ยนออกไป โดยเฉพาะกับพัดลมระบายอากาศที่ดูดอากาศออกเพียงอย่างเดียว ส่งผลทำให้เปลืองไฟโดยใช่เหตุ

3.ควรเปิดพัดลมระบายอากาศทุกวัน 

ในการใช้งานเครื่องปรับอากาศควบคู่ให้ไปกับพัดลมระบายอากาศ ควรที่จะเปิดพัดลมระบายอากาศหลังปิดเครื่องปรับอากาศ และก่อนที่จะเปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้อากาศในห้องถ่ายเทได้สะดวกและไม่ชื้นจนเกินไป เพราะความชื้นนั้น คืออีกหนึ่งตัวอันตรายสำคัญของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เลยก็ว่าได้

4.หมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอ 

ควรที่จะนำพัดลมระบายอากาศออกมาทำความสะอาดอยู่อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยที่สุดคือเดือนละ 1 ครั้งเพื่อความสะอาดของตัวพัดลม เพราะหากมีฝุ่นและคราบสกปรกต่าง ๆ ติดอยู่ที่ใบพัด หรือตะแกรง ก็จะทำให้สิ่งสกปรกเหล่านั้นพัดกลับเข้ามาในห้องจนทำให้เกิดฝุ่นได้ รวมถึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องทำงานหนักขึ้นจนอาจเสียหายได้อีกด้วย

พัดลมระบายอากาศ 12 นิ้ว

สรุป

ขนาดของพัดลมระบายอากาศนั้นถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก กับการเปลี่ยนถ่ายอากาศภายในพื้นที่ห้อง ซึ่งสำหรับพัดลมระบายอากาศ 12 นิ้วแล้ว ถือว่าเป็นพัดลมระบายอากาศที่มีขนาดเหมาะสม และครอบคลุมกับห้องหับหลาย ๆ ขนาดได้อย่างไม่มีปัญหาในภายหลัง รวมไปถึงใช้ในฐานะ พัดลมดูดอากาศ ห้องน้ำ ได้อีกด้วย แต่ทั้งนี้ ก็ต้องขึ้นอยู่กับการหมั่นดูแลรักษาตัวพัดลมระบายอากาศอยู่เป็นประจำอีกด้วยเช่นกัน

ซึ่งพัดลมระบายอากาศ 12 นิ้วเองก็มีหลากหลายรูปแบบ หากสนใจ สามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ UDWASSADU เพื่อเลือกชมสินค้าพัดลมระบายอากาศ 12 นิ้วได้เช่นกัน รวมไปถึงสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ทางร้านของเราเองก็มีพร้อมสรรพให้เลือกได้สรร ด้วยของดีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล รับรองได้ว่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

REF

https://udwassadu.com/product/high-pressure-industrial-types/ 

https://udwassadu.com/product/wall-mount-type/ 

https://www.tsksuphan.com/th/articles/136222-choose-an-exhaust-fan