ประโยชน์ของ ฉนวนใยหิน Insulation Rockwool ที่ผู้ประกอบการควรรู้

Insulation Rockwool

Insulation Rockwool หรือฉนวนใยหิน คืออีกหนึ่งวัสดุที่มีคุณประโยชน์หลากหลายอันมากไปด้วยประสิทธิภาพ เป็นได้ทั้งฉนวนกันความร้อนที่ทนอุณหภูมิได้สูง รวมไปถึงป้องกันการไหม้ลุกลามของไฟ และยังมีคุณสมบัติที่สามารถซับเสียงได้เป็นอย่างดี จนสามารถใช้งานในฐานะฉนวนกันเสียงได้เช่นเดียวกัน จึงไม่แปลกที่ผู้ประกอบการหลาย ๆ คนจะสนใจ แต่ว่าประโยชน์ของฉนวนใยหิน Rockwool มีอะไรบ้างนอกจากที่ว่ามา บทความนี้เราจะไปหาคำตอบเรื่องนั้นกัน

ใยหิน วัสดุหลักของฉนวน Insulation Rockwool ที่ถูกเข้าใจผิดอยู่บ่อยครั้ง

Insulation Rockwool

ฉนวนใยหิน Rockwool คือ ผลิตภัณฑ์ฉนวนที่สร้างขึ้นมาจากใยหิน ซึ่งมักจะถูกเข้าใจผิดอยู่บ่อย ๆ ว่ามีส่วนผสมของแร่ใยหินที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ โดยความเข้าใจผิดนี้เกิดจากการแปลความหมายทางภาษา ซึ่งคำว่า Rockwool เมื่อแปลตรงตัวในภาษาไทยแล้ว จะได้คำว่า “ใยหิน” แต่ในขณะที่คำว่า Asbestos นั้น เมื่อแปลแล้วจะได้ว่า “แร่ใยหิน” และด้วยความที่คำว่าใยหิน กับ แร่ใยหินเป็นคำที่ใกล้เคียงกันในภาษาไทย จึงทำให้คนทั่วไปเข้าใจผิดว่าพวกมันนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน จนเป็นที่มาของความกังวลในเรื่องของปัญหาสุขภาพต่าง ๆ นา ๆ

ซึ่งตามความจริงแล้ว ฉนวน Insulation Rockwool แตกต่างจากแร่ใยหินโดยสิ้นเชิง ไม่ใช่เพียงแค่ขนาดของเส้นใยที่ใหญ่กว่าเพียงเท่านั้น แต่รวมถึงกระบวนการผลิตที่มีการ ควบคุมคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีโดยมนุษย์ โดยฉนวน Insulation Rockwool ไม่สามารถแตกตัวให้บางลงได้เหมือนกันกับแร่ใยหิน แต่สามารถหักตัวให้สั้นลงเหมือนกับแท่งชอล์ก ซึ่งทำให้ง่ายต่อการระบายออกทางลมหายใจของมนุษย์ทั่วไป และเมื่อสูดดมเข้าไปแล้ว ก็สามารถกำจัดออกจากปอดได้ทันทีอย่างไม่ต้องเป็นกังวล

  • แร่ใยหิน (Asbestos)

เส้นใยของแร่ใยหินส่วนใหญ่ที่พบเจอ จะมีสีขาวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และจะแตกตัวเป็นเส้นเล็ก ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 0.1 ไมครอน ซึ่งทำให้เป็นอันตรายเมื่อสูดดมเข้าไป และจะสามารถฝังตัวเข้ากับภายในปอดของมนุษย์ได้

  • ใยหิน (Stone Wool)

เส้นใยหินของฉนวน Insulation Rockwool ซึ่งเกิดจากการผลิตด้วยเครื่องจักรที่อยู่ภายใต้การควบคุมมาตรฐาน และเส้นใยเหล่านี้จะหักตัวเหมือนเป็นเหมือนกับแท่งชอล์ก โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 4-5 ไมครอน ซึ่งไม่เป็นอันตรายเมื่อมนุษย์สูดดมเข้าไป และยังสามารถขับออกจากร่างกายได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย

ข้อแตกต่างระหว่างใยหิน และแร่ใยหิน

ข้อแตกต่าง ใยหิน แร่ใยหิน
วัตถุดิบหลัก หินบะซอลต์ และโดโลไมท์ กลุ่มแร่ซิลิเกต
แหล่งกำเนิด ผลิตขึ้นจากกระบวนการหลอมเหลวของหิน แล้วจึงปั่นให้เป็นเส้นใย เพื่อเลียนแบบกระบวนการการปะทุของภูเขาไฟตามธรรมชาติ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ในเนื้อหินของกลุ่มแร่ซิลิเกต
คุณสมบัติ จุดหลอมเหลวมากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส มีการถ่ายเทความร้อนที่ดี ไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ และไม่ก่อให้เกิดควัน ทนความร้อนได้ตั้งแต่ 700 องศาเซลเซียส ไปจนถึง 1,000 องศาเซลเซียส มีความเหนียว และคงทน
ลักษณะของเส้นใย เส้นผ่าศูนย์กลางมีขนาดประมาณ 4 ไมครอน ถึง 6 ไมครอน ซึ่งมีขนาดใหญ่มากเกินกว่าที่จะหายใจนำมันเข้าไปในปอดได้ เส้นผ่าศูนย์กลางมีขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน ทำให้สามารถสูดดมเข้าในปอดได้ง่าย
ลักษณะการหักของเส้นใย มีลักษณะการหักปลายที่มน เหมือนกันกับแท่งชอล์ก มีลักษณะที่แหลมคมมาก ฉีกตัวเล็กลงได้เรื่อย ๆ และสามารถฟุ้งกระจายในอากาศได้
ลักษณะการนำไปใช้งาน นำมาใช้งานเป็นฉนวนกันไฟ ฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียง และฉนวนสำหรับการดูดซับเสียง มักถูกนำมาใช้งานเป็นส่วนประกอบของอุตสหากรรมต่าง ๆ ได้แก่ ผ้าเบรก ท่อซีเมนต์ และกระเบื้องมุงหลังคา
ผลกระทบต่อสุขภาพ ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งกับมนุษย์ ก่อให้เกิดมะเร็งกับมนุษย์
การจัดลำดับของสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ (IARC) กลุ่มที่ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ ได้แก่ ฉนวน Rockwool คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และยาบางชนิด กลุ่มที่ 1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ ได้แก่ ควันบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และแร่ใยหิน

การได้รับรองมาตรฐานการทดสอบต่าง ๆ 

สถาบันวิจัยและทดสอบ ตัวย่อ ผลการทดสอบ
สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์กรอนามัยโลก IARC ไม่จัดเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์
สมาคมผู้ผลิตไฟเบอร์กลาสและสโตนวูลแห่งออสเตรเลีย FARIMA ไม่จัดเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์
องค์การทดสอบมาตรฐาน TÜV SÜD TÜV SÜD ไม่พบแร่ใยหิน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย TISTR ไม่พบแร่ใยหิน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ MTEC ไม่พบแร่ใยหิน

คุณสมบัติอันโดดเด่นของฉนวนใยหิน Insulation Rockwool

ฉนวน Insulation Rockwool

คุณสมบัติของฉนวนใยหินที่ถือเป็นจุดเด่นสำคัญนั้น คือ วัตถุดิบที่ทำมาจากทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดของโลก โดยหินบะซอลต์ไม่เพียงเป็นวัสดุทดแทน แต่ยังคงเป็นวัสดุที่มีความยั่งยืน ด้วยคุณสมบัติการป้องกันไฟที่ดีเยี่ยมของฉนวนในหิน ที่สามารถช่วยป้องกันอัคคีภัยแล้ง อีกหนึ่งคุณสมบัติของฉนวนใยหินที่เป็นเอกลักษณ์ คือ คุณสมบัติการกันความร้อนที่สามารถทนทานได้สูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียสนั่นเอง และยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ อีกเช่น

  • ปรับสภาพอุณหภูมิภายในอาคาร และบ้านเรือนให้เหมาะสำหรับการอยู่อาศัย
  • ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะเมื่อสูดดมเข้าไป ร่างกายสามารถขับออกมาได้เอง
  • กลุ่มงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ อย่างคอนโด ห้างสรรพสินค้า อาคารต่าง ๆ รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารบ้านเรือนด้วยเช่นกัน

จุดเด่นของฉนวนใยหิน Insulation Rockwool

  • ติดตั้งได้ง่าย และรวดเร็ว
  • ไม่มีปัญหาสะพานความร้อน (Thermal Bridges) และยังกันความร้อนได้ดี
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง มีความแข็งแรงในทางกล
  • ติดไฟยาก ไม่ลามไฟ และดูดซับเสียงได้ดี
  • เหมาะสำหรับการนำมาใช้ก่อสร้างผนังฉนวนสำเร็จรูปด้านในตรงกลางผนัง ปลอดภัยจากการไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ ทนอุณหภูมิได้มากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส

ประโยชน์ของฉนวนใยหิน Insulation Rockwool ที่มีมากมาย

Insulation Rockwool

ความยั่งยืน

มาตรฐานการประเมินแสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ฉนวนใยหิน Insulation Rockwool เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนที่สุดในโลก นำไปสู่การผสมผสานที่ยอดเยี่ยมของการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน เป็นฉนวนกันเสียง และป้องกันจากเหตุเพลิงไหม้ต่าง ๆ

การปล่อยก๊าซคาร์บอนในเชิงบวก

ฉนวนกันความร้อนยิ่งใช้งานมากเท่าไหร่ ยิ่งลดการปล่อยมลพิษ ตลอดอายุการใช้งานของฉนวนใยหิน สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 20,000 เท่า เมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต

อายุการใช้งานที่ยาวนาน

ฉนวนใยหิน ผลิตจากการหลอมเหลวหินบะซอลต์ และโดโลไมท์ แล้วปั่นให้เป็นเส้นใย จากนั้นจึงขึ้นรูปเป็นแบบแผ่น แบบท่อ หรือ แบบม้วนที่มีขดลดเย็บ ด้วยการใช้วัสดุธรรมชาติและสารอนินทรีย์ และกระบวนการผลิตที่เป็นเอกลัษณ์ จึงมั่นใจในอายุการใช้งานที่ยาวนาน และมั่นใจในประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน

ความปลอดภัย

ฉนวนใยหิน เป็นหนึ่งในวัสดุที่ปลอดภัย ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ ฉนวนเหล่านี้จะไม่เผาไหม้และไม่ก่อให้เกิดควันพิษ ทำให้ฉนวนใยหิน ปลอดภัยต่อการใช้งานในบ้านและอาคารเนื่องจากไม่มีสารก่อมะเร็ง ซึ่งได้รับการรับรองตามข้อกำหนดและการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศและไม่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

ฉนวนใยหินมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ไม่มีส่วนประกอบของก๊าซอันตราย เช่น CFCs, HCFCs, HFCs ซึ่งเป็นสารขึ้นรูปที่ทำให้เกิดการทำลายชั้นโอโซน หรือทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งในการผลิตฉนวนใยหินใช้เพียงแค่อากาศเท่านั้น

มีประสิทธิภาพ

การติดตั้งฉนวนใยหินในอาคารและอุตสาหกรรมทั่วโลก สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 4,000 ล้านตันตลอดอายุการใช้งาน การลงทุนติดตั้งฉนวนหุ้มท่อร้อนและกระบวนการผลิตจึงสามารถคืนกำไรได้ถึง 100%

ติดตั้ง Insulation Rockwool

สรุป

ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น และประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตั้งฉนวนฉนวนใยหิน Insulation Rockwool มีหลากหลายอย่าง ทั้งความคงทนทางโครงสร้างทางกายภาพ ที่อยู่คู่ทนนานไปกับโครงสร้างของตัวตึกอาคารที่นำไปติดตั้ง มันจึงเป็นฉนวนที่มีความคุ้มค่าเป็นอย่างมาก และช่วยลดปัญหาทางด้านของเสียงและอุณหภูมิภายในลงไปได้อย่างน่าตกใจ ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่กำลังมองหาฉนวนกันความร้อน หรือฉนวนกันเสียงไปติดตั้งกับอาคารของตนได้เป็นอย่างดี

สำหรับใครที่กำลังมองหาฉนวนใยหิน Rockwool ราคาดี สามารถสั่งซื้อผ่าน UDWASSADU ได้เลย เรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของวัสดุฉนวนกันความร้อน และฉนวนกันเสียงเป็นอย่างดี ด้วยประสบการณ์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุงานช่างมากว่า 25 ปี มั่นใจได้เลยว่าสินค้าแบรนด์ชั้นนำที่นำมาให้เลือกซื้อนั้นมีประสิทธิภาพ พร้อมราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ผ่านหน้าร้านแบบออนไลน์ที่สะดวกสบาย ไม่ต้องเหนื่อยออกไปหาร้านวัสดุด้วยตัวคุณเอง รวมไปถึงมีการจัดส่งที่ว่องไวตรงตามเวลาที่ได้นัดหมายกันไว้

REF

https://fi.co.th/article/what-is-rockwool/

https://wtg.co.th/th/news/knowledge-insulated-sandwich-panel/416-rockwool-insulation-is