ฉนวนใยหิน Rockwool คืออะไร ทำไมถึงจำเป็นต่อผู้ประกอบการ

Rockwool คือ

Rockwool คือ ฉนวนใยหินที่มีหน้าที่ในการเป็นทั้งฉนวนป้องกันเสียง และฉนวนป้องกันความร้อน ถูกสร้างขึ้นมาจากวัสดุที่เป็นเอกลักษณ์ ที่ได้ต้นแบบมาจากหินลาวาที่ถูกลมพัดจนกลายเป็นเส้นใย ด้วยประสิทธิภาพของมันที่สูงกว่าฉนวนอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติแบบเดียวกัน จึงทำให้มีความสนใจในการนำไปติดตั้งจำนวนมาก แต่มันจะช่วยผู้ประกอบการยังไงได้บ้าง นอกจากเรื่องของการดูดซับเสียงและกันความร้อน รวมไปถึงงานแบบไหนควรใช้ฉนวนใยหิน Rockwool แบบใดกันแน่

ฉนวนใยหิน Rockwool วัสดุกันเสียงและกันไฟยอดนิยม ณ ปัจจุบัน

Rockwool คือ

ฉนวนใยหิน Rockwool คือ เส้นใยสังเคราะห์ที่ผลิตจากการนำหินบะซอลต์ และโดโลไมท์ มาหลอมเหลวด้วยอุณหภูมิที่สูงมากแล้วนำมาปั่นให้เป็นเส้นใย ในปัจจุบัน มักนิยมนำฉนวนใยหินมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันความร้อนและป้องกันเสียง โดยมีใช้อย่างแพร่หลายทั้งในงานอาคาร งานอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย 

ซึ่งฉนวนใยหิน Rockwool นี้ไม่ถูกเผาไหม้ที่จุดหลอมเหลว 1000 องศาเซลเซียส ทำให้เหมาะแก่การใช้เป็นฉนวนกันความร้อน และช่วยลดหรือดูดซับเสียงดังได้ โดยสารประกอบอนินทรีย์นี้ยังไม่ทำลาย หรือเป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์ รวมถึงไม่มีสารประกอบของสาร CFCs สาร HCFCs และ แร่ใยหินอีกด้วย

สาร CFCs และสาร HCFCs คืออะไร?

สาร CFC และสาร HCFC จัดเป็นสารอันตรายที่ทำลายชั้นโอโซนและก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) โดยสาร CFC ย่อมาจากคำว่า “คลอโรฟลูโอคาร์บอน” (Chlorofluorocarbon) ส่วนสาร HCFC เป็นตัวย่อที่มาจากคำว่า “ไฮโดรคลอโรฟลูโอคาร์บอน” (Hydrochlorofluorocarbon) นั่นเอง ซึ่งคำทั้ง 2 นี้บอกถึงส่วนประกอบของตัวสารที่อยู่ในสถานะก๊าซ อันประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ฟลูออรีน และคลอรีน

ประโยชน์จากการใช้งานสาร CFC และสาร HCFC

นำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น ผลิตพลาสติก โฟม รวมไปถึงใช้เป็นตัวทำความเย็นในตู้เย็น และเครื่องปรับอากาศ ทำความสะอาดแผงวงจรอิเล็กทรอนิค และเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในกระป๋องสเปรย์ต่าง ๆ

โทษจากการใช้งานสาร CFC และสาร HCFC

ทำลายก๊าซโอโซนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ โดยสาร CFC และสาร HCFC จะลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศไปกระทบกับรังสีอัลตร้าไวโอเลต และจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถทำลายก๊าซโอโซนให้มีปริมาณที่ลดน้อยลง มีผลทำให้โลกได้รับรังสีอัลตร้าไวโอเลตมากขึ้น โดยรังสีอัลตร้าไวโอเลตนี้มีคุณสมบัติทำให้มนุษย์เป็นมะเร็งผิวหนัง และทำให้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเสียชีวิตได้ ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายอย่างมาก

เนื่องจากสาร CFC และสาร HCFC ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ทั้งนานาชาติได้ร่วมกันทำบัญญัติถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้สารทั้ง 2 ดังกล่าว โดยในประเทศทางยุโรป รวมไปถึงอีกหลาย ๆ ประเทศ ได้มีการห้ามใช้สารทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นสารทำความเย็นในระบบทำความเย็นรุ่นใหม่ ๆ แต่อย่างไรก็ตาม สารทำความเย็นเหล่านี้ก็ยังคงถูกใช้ในระบบทำความเย็นเก่า ๆ ที่ยังคงใช้งานอยู่ในปัจจุบันอยู่ดี

ฉนวนใยหิน Rockwool ฉนวนซับเสียงที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการในหลาย ๆ ด้าน

Rockwool

  • ไม่ติดไฟ ตามมาตรฐาน EN 13501-1, Class A1 ซึ่งช่วยยับยั้งการลามของไฟ ทำให้เพิ่มเวลาในการหลบหนีออกมาจากเหตุเพลิงไหม้ และไม่มีควันจากการเผาไหม้ จึงทำให้ไม่สร้างมลพิษ
  • มีจุดหลอมเหลวของวัสดุที่มากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐาน 4102-17
  • มีค่าการนำความร้อนที่ต่ำ มีผลการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C518 ซึ่งช่วยลดปริมาณความร้อนที่เข้ามาภายในอาคาร
  • มีความสามารถในการกั้นเสียงและดูดซับเสียง มีผลการทดสอบตามมาตรฐาน EN ISO 354 / ASTM C423-01 ซึ่งสามารถลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้ เช่น เสียงฝนตกกระมบกับหลังคาเหล็ก
  • มีอัตราการดูดซับน้ำที่ต่ำ มีผลการทดสอบตามมาตรฐาน EN1609.97 จากการเคลือบด้วยเรซิ่น และไม่เกิดหยดน้ำจากการควบแน่น
  • มีความคงทนแข็งแรง ไม่เสียรูปเมื่อเกิดการถูกกดทับ

เลือกใช้ฉนวนใยหิน Rockwool ให้ถูกประเภท เพื่อการตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่ตรงจุด

งานท่ออุตสาหกรรม (Pipe Work)

Rockwool คือ

ฉนวน Rockwool Prorox รุ่น PS 960-SA / รุ่น PS 970-SA 

เป็นฉนวนหุ้มท่อความหนาแน่นสูง เหมาะสาหรับใช้เป็นฉนวนกันความร้อน ที่ต้องเผชิญกับอุณหภูมิสูงและรับน้าหนักไม่มาก เช่น แรงสั่นสะเทือน

ฉนวน Rockwool Prorox รุ่น WM 950-SA / รุ่น WM 960-SA / รุ่น WM 970-SA

ฉนวนชนิดผืนมีลวดตาข่าย ใช้ดูดซับเสียงในงานอุตสาหกรรมที่ต้องเผชิญกับอุณหภูมิสูงได้ดี เช่น ระบบท่ออุตสาหกรรม ผนังหม้อต้ม เตาเผา และท่อระบายอากาศ

งานถังอุตสาหกรรม (Tanks)

ฉนวน Rockwool Prorox รุ่น WM 950-SA / รุ่น WM 960-SA / รุ่น WM 970-SA

ฉนวนชนิดผืนมีลวดตาข่าย ใช้ดูดซับเสียงในงานอุตสาหกรรมที่ต้องเผชิญกับอุณหภูมิสูงได้ดี เช่น ระบบท่ออุตสาหกรรม ผนังหม้อต้ม เตาเผา และท่อระบายอากาศ

ฉนวน Rockwool Prorox รุ่น SL 540-SA / รุ่น SL 930-SA / รุ่น SL 950-SA 

เป็นฉนวนใยหินทนแรงอัดสูงชนิดแผ่น เหมาะสาหรับใช้เป็นฉนวนกันความร้อน และดูดซับเสียงของโครงสร้างที่ต้องเผชิญกับอุณหภูมิสูงและรับน้ำหนักไม่มาก

ฉนวนชนิดแผ่นงานอุตสาหกรรม (Columns)

ฉนวน Rockwool Prorox รุ่น WM 950-SA / รุ่น WM 960-SA / รุ่น WM 970-SA

ฉนวนชนิดผืนมีลวดตาข่าย ใช้ดูดซับเสียงในงานอุตสาหกรรมที่ต้องเผชิญกับอุณหภูมิสูงได้ดี เช่น ระบบท่ออุตสาหกรรม ผนังหม้อต้ม เตาเผา และท่อระบายอากาศ

ฉนวน Rockwool Prorox รุ่น SL 540-SA / รุ่น SL 930-SA / รุ่น SL 950-SA / รุ่น SL 960-SA / รุ่น SL 970-SA

เป็นฉนวนใยหินทนแรงอัดสูงชนิดแผ่น เหมาะสาหรับใช้เป็นฉนวนกันความร้อน และดูดซับเสียงของโครงสร้างที่ต้องเผชิญกับอุณหภูมิสูงและรับน้ำหนักไม่มาก

ฉนวน Rockwool Prorox รุ่น LF 970-SA

เป็นฉนวนใยหินที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นฉนวนกันความร้อนระหว่างข้อต่อ และโครงสร้างที่ไม่สม่ำเสมอ

ปล่องไฟงานอุตสาหกรรม (Chimneys)

ฉนวน Rockwool Prorox รุ่น WM 950-SA / รุ่น WM 960-SA / รุ่น WM 970-SA

ฉนวนชนิดผืนมีลวดตาข่าย ใช้ดูดซับเสียงในงานอุตสาหกรรมที่ต้องเผชิญกับอุณหภูมิสูงได้ดี เช่น ระบบท่ออุตสาหกรรม ผนังหม้อต้ม เตาเผา และท่อระบายอากาศ

ฉนวน Rockwool Prorox รุ่น SL 540-SA / รุ่น SL 930-SA / รุ่น SL 950-SA / รุ่น SL 960-SA / รุ่น SL 970-SA

เป็นฉนวนใยหินทนแรงอัดสูงชนิดแผ่น เหมาะสาหรับใช้เป็นฉนวนกันความร้อน และดูดซับเสียงของโครงสร้างที่ต้องเผชิญกับอุณหภูมิสูงและรับน้ำหนักไม่มาก

ฉนวน Rockwool Prorox รุ่น LF 970-SA

เป็นฉนวนใยหินที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นฉนวนกันความร้อนระหว่างข้อต่อ และโครงสร้างที่ไม่สม่ำเสมอ

ท่องานอุตสาหกรรม (Vessels)

ฉนวน Rockwool Prorox รุ่น WM 950-SA / รุ่น WM 960-SA / รุ่น WM 970-SA

ฉนวนชนิดผืนมีลวดตาข่าย ใช้ดูดซับเสียงในงานอุตสาหกรรมที่ต้องเผชิญกับอุณหภูมิสูงได้ดี เช่น ระบบท่ออุตสาหกรรม ผนังหม้อต้ม เตาเผา และท่อระบายอากาศ

ฉนวน Rockwool Prorox รุ่น SL 930-SA / รุ่น SL 950-SA / รุ่น SL 960-SA / รุ่น SL 970-SA

เป็นฉนวนใยหินทนแรงอัดสูงชนิดแผ่น เหมาะสาหรับใช้เป็นฉนวนกันความร้อน และดูดซับเสียงของโครงสร้างที่ต้องเผชิญกับอุณหภูมิสูงและรับน้ำหนักไม่มาก

ฉนวน Rockwool Prorox รุ่น LF 970-SA

เป็นฉนวนใยหินที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นฉนวนกันความร้อนระหว่างข้อต่อ และโครงสร้างที่ไม่สม่ำเสมอ

ฉนวน Rockwool Prorox รุ่น BL 958-SA / รุ่น BL 960-SA

เป็นฉนวนใยหินชนิดม้วน เหมาะสาหรับใช้เป็นฉนวนกันความร้อนของอุปกรณ์งานอุตสาหกรรมที่ไม่มีการสั่น โดยที่อุณหภูมิไม่เกิน 350 องศาเซลเซียส

Rockwool

หม้อต้มอุตสาหกรรม (Boilers)

ฉนวน Rockwool Prorox รุ่น WM 950-SA / รุ่น WM 960-SA / รุ่น WM 970-SA

ฉนวนชนิดผืนมีลวดตาข่าย ใช้ดูดซับเสียงในงานอุตสาหกรรมที่ต้องเผชิญกับอุณหภูมิสูงได้ดี เช่น ระบบท่ออุตสาหกรรม ผนังหม้อต้ม เตาเผา และท่อระบายอากาศ

ฉนวน Rockwool Prorox รุ่น SL 540-SA / รุ่น SL 930-SA / รุ่น SL 950-SA / รุ่น SL 960-SA / รุ่น SL 970-SA

เป็นฉนวนใยหินทนแรงอัดสูงชนิดแผ่น เหมาะสาหรับใช้เป็นฉนวนกันความร้อน และดูดซับเสียงของโครงสร้างที่ต้องเผชิญกับอุณหภูมิสูงและรับน้ำหนักไม่มาก

ฉนวน Rockwool Prorox รุ่น LF 970-SA

เป็นฉนวนใยหินที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นฉนวนกันความร้อนระหว่างข้อต่อ และโครงสร้างที่ไม่สม่ำเสมอ

ห้องเย็นอุตสาหกรรม (Cold Boxes)

CHRONO CROSS

เป็นฉนวนใยหินแบบเส้นใยที่ยังไม่ถูกขึ้นรูป เหมาะสำหรับงานกันความร้อน ในแบบที่ไม่เป็นรูปทรง ใช้เป็นฉนวนในกล่องสำหรับเก็บความร้อน เช่นกล่องท่อแอร์ ที่ไม่มีรูปทรงแน่นอน

สรุป

จะเห็นได้ว่าฉนวนใยหิน ฉนวนกันความร้อน Rockwool คือทางเลือกใหม่ในการประหยัดพลังงานของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี เหมาะกับผู้ประกอบการที่ตอนนี้กำลังมองหาวิธีลดการใช้พลังงานในอุตสหากรรมของตนเอง รวมไปถึงยังช่วยปกป้องพนักงานของพวกเขา ที่ต้องทำงานภายในอาคารอุตสหากรรม จากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากความร้อนและการเผาไหม้ทั้งหลาย และตัววัสดุที่ใช้สร้างตัวฉนวนเอง ก็ยังปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานอีกด้วย

ทั้งนี้ การมีร้านค้าที่เชี่ยวชาญในเรื่องของงานวัสดุการช่างที่ดี ก็เป็นเรื่องที่เบาใจลงได้ว่าโครงการที่ทำอยู่นั้นจะได้วัสดุที่มีคุณภาพ คุ้มค่าตามราคาที่จ่ายไป รวมไปถึงมีโปรโมชั่นที่ช่วยลดค่าใช้จ่าย และส่งสินค้าทันตามกำหนดการที่วางกันเอาไว้ พร้อมทั้งบริการหน้าร้านแบบออนไลน์ ที่ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางไปเลือกซื้อสินค้า และสะดวกรวดเร็ว ซึ่งหากใครที่กำลังมองหาร้านค้าแบบนั้นอยู่ หรือกำลังมองหาฉนวนกันความร้อน Rockwool ราคาถูก ที่ UDWASSADU ก็ถือว่าครอบคลุมในทุกโจทย์ที่ว่ามาทั้งหมด 

REF

https://fi.co.th/article/what-is-rockwool/

https://wtg.co.th/th/news/knowledge-insulated-sandwich-panel/416-rockwool-insulation-is