ตัวปรับทิศทางลมแอร์ ใช้งานยังไง ราคาเท่าไร

ตัวปรับทิศทางลมแอร์

ในระบบปรับอากาศจะมีหนึ่งในชิ้นส่วน ที่มักจะไม่ได้รับการสนใจมากเท่าไหร่ คือ “ตัวปรับทิศทางลมแอร์” ซึ่งจะอยู่ในส่วนของช่องที่ปล่อยลมแอร์ออกมา เป็นชิ้นส่วนที่อยู่ในหมวดหมู่ของ “หน้ากากแอร์” พบได้ในอาคารขนาดใหญ่ที่มีการใช้ระบบแอร์ฝ้าเพดาน บทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับชิ้นส่วนนี้ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของความสำคัญ หลักการทำงาน ไปจนถึงวิธีการเลือกซื้อ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

แอร์กริล

ตัวปรับทิศทางลมแอร์ คืออะไร เป็นชิ้นส่วนไหนของแอร์  

เริ่มต้นด้วยการทำความรู้จักกับ “ตัวปรับทิศทางลมแอร์” ที่จริงแล้วในแอร์ที่เราใช้กันทั่ว ๆ ไปในครัวเรือน ก็จะมีอุปกรณ์สำหรับควบคุมทิศทางลมเช่นเดียวกัน โดยจะอยู่ในส่วนของช่องที่ปล่อยลมเย็นออกมา ซึ่งสามารถตั้งค่าด้วยรีโมทได้ว่าจะให้ลมออกไปในทิศทางไหน เช่นเดียวกันกับแอร์ขนาดใหญ่ที่ทำงานด้วยระบบ HVAC System ที่จะมีการปล่อยลมเย็นออกไปสู่ช่องอากาศ ในบริเวณช่องแอร์จะมีการติดตั้งหน้ากากแอร์เอาไว้ นั่นคือตัวปรับทิศทางลมแอร์ที่เรากำลังกล่าวถึงในบทความนี้

HVAC System คืออะไร

HVAC ย่อมาจาก Heating Ventilation and Air Conditioning คือ ระบบที่ออกแบบเพื่อควบคุมสภาพสิ่งแวดล้อมภายในต่างๆ เช่น ความชื้น, air flown, ระบบการกรองของอากาศ และ อุณหภูมิ เพื่อช่วยให้เกิดความสบายให้กับคนที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้สภาพที่เหมาะสมของ HVAC ถูกเรียกว่า Thermal comfort ซึ่งมีลักษณะที่สำคัญ คือ อุณภูมิจะอยู่ที่ 22-25 องศาเซลเซียส โดยมีความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ประมาณ 30-60%RH อัตราการระบายของอากาศที่เพียงพอต่อการหายใจ

โดยส่วนประกอบของระบบ HVAC มี 2 ระบบดังนี้ เริ่มต้นที่ระบบทำความเย็น (Chiller package) เครื่องทำสารความเย็นที่เกิดการระเหยตัว ทำหน้าที่ดูดความร้อนจากบรรยากาศภายในเพื่อระเหยสารทำความเย็นด้านใน จากนั้นลดอุณหภูมิ ทำหน้าที่ลดความดัน และสุดท้ายสารหล่อเย็นไปรับ Heat ที่ Evaporator อีกครั้ง

ระบบท่อลม (Air duct work) อากาศที่เย็นที่ได้จาก Chiller package ซึ่งจะถูก Air handle (Blower) ดันอากาศเข้าระบบ Air ductwork มีการติดตั้ง HEPA  filter ที่ทำหน้าที่ช่วยดักฝุ่นและสิ่งสกปรก นอกจากนี้ยังมี Automatic Damper เพื่อควบคุมอัตราการไหลของอากาศอัตโนมัติ มีตัวที่ใช้เพื่อปรับทิศทางอากาศในทิศทางต่างๆอย่าง Grilles Registers และ Diffuser 

ตัวปรับทิศทางลมแอร์

หลักการทำงานของตัวปรับทิศทางลมแอร์ 

แน่นอนว่าหลักการทำงานของตัวปรับทิศทางลมแอร์ ก็จะเหมือนกับชื่อของมัน คือการบังคับให้ลมเย็นกระจายไปในทิศทางที่ต้องการ เนื่องจากแอร์ในระบบ HVAC System จะมีการส่งต่อลมเย็นผ่านท่อภายในอาคาร ซึ่งทำให้การควบคุมทิศทางของลมนั้นทำได้ยากกว่าแอร์ขนาดเล็ก การติดตั้งหน้ากากสำหรับควบคุมทิศทางลม จึงช่วยทำให้ลมเย็นนั้นกระจายไปทั่วบริเวณนั้น นอกจากทำให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่นั้นได้รับอากาศเย็นอย่างทั่วถึง ยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการควบแน่นของไอน้ำบริเวณที่รับลมเย็นตลอดเวลาอีกด้วย

ตัวอย่างอุปกรณ์ตัวปรับทิศทางลมแอร์

1.Square Ceiling Diffuser: หัวจ่ายลมจากเพดานแบบสี่เหลี่ยม ลักษณะของหัวจ่ายลมเป็นแบบสี่เหลี่ม จะติดตั้งใต้ฝ้าเพดาน เพื่อกระจายลมลงด้านล่าง แล้วจะมีใบบังคับทิศทางลม ซึ่งจะเป็นแบบบังคับทิศทางลมแอร์ไปได้หลายทางทั้ง 2 ทาง, 3 ทาง, 4 ทาง และสามารถบังคับลมไปในทิศทางเดียวก็ได้

2.Round Ceiling Diffuser: หัวจ่ายลมจากเพดานแบบกลม ลักษณะของหัวจ่ายลมเป็นแบบวงกลม ซึ่งสามารถกระจายลมได้แบบ 360 องศา

3.Return Air Grille: หน้ากากลมกลับ ลักษณะของหัวจ่ายลมเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า สำหรับติดตั้งเพื่อดูดเพื่อดูดลมในห้องที่จ่ายออกไป โดยหัวจ่ายกลับมายังเครื่องจ่ายลม ซึ่งแฟนคอย์ลจะติดตั้งไว้ใกล้กับแฟนคอย์ล เพื่อสะดวกในการดูดลมกลับ สามารถใช้เป็นช่องทางให้บริการอื่นๆ เช่น ตรวจเช็ค, ซ่อมบำรุง, ล้างทำความสะอาด เป็นต้น

4.Linear Slot Diffuser: หัวจ่าย Slot ที่เป็นหัวจ่ายลมที่ติดตั้งแล้ว จะมีความสวยงามกับงานตกแต่งภายใน ซึ่งเหมาะสำหรับการจ่ายลมด้านล่างมากกว่า

5.Air Grille Register: หัวจ่ายลมด้านข้าง สามารถที่จะปรับทิศทางได้ แต่ส่วนใหญ่จะนิยมติดตั้งให้จ่ายลมจากด้านข้างบริเวณฝ้าเพดานต่างระดับ

ตัวปรับทิศทางลมแอร์

เหตุผลที่ต้องมีตัวปรับทิศทางลมแอร์ 

เมื่อได้รู้ถึงหลักการทำงานเบื้องต้นของตัวปรับทิศทางลมแอร์กันไปแล้ว ต่อมาเราจะมาเจาะลึกถึงความสำคัญของอุปกรณ์ชิ้นนี้ เพราะหลายคนคิดว่าอากาศเป็นสิ่งที่แตะต้องไม่ได้ ดังนั้นเมื่อปล่อยออกมาจากปล่องแอร์ ก็ไม่จำเป็นต้องไปกำหนดทิศทางแต่อย่างใด จึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าการมีหน้ากากแอร์นั้นสำคัญมากน้อยเพียงใด ต่อจากนี้จะเป็นการนำเสนอเหตุผลที่บ่งชี้ว่า หน้ากากแอร์ที่ใช้ควบคุมทิศทางลมมีความสำคัญอย่างไร 

  • กระจายลมจากแอร์ให้ทั่วถึง 

หากเป็นห้องขนาดเล็กที่แอร์สามารถกระจายได้อย่างทั่วถึง คงไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งตัวปรับทิศทางลมแอร์ แต่ให้ลองนึกภาพโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ หากไม่มีการกระจายตัวของลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศ คงทำให้มีบางจุดที่ลมเย็นเข้าไม่ถึงอย่างแน่นอน วัตถุประสงค์หลักคือการควบคุมให้อุณหภูมิบริเวณนั้น ๆ สม่ำเสมอให้ได้มากที่สุด ไม่มีจุดไหนที่เย็นจนรู้สึกว่าหนาว และ ไม่มีจุดไหนที่รู้สึกร้อนจนไม่สบายตัว 

  • กำหนดทิศทางลมแบบจำเพาะเจาะจง 

ในตัวปรับทิศทางลมแอร์บางรุ่น สามารถกำหนดทิศทางของลมแบบเจาะจงได้ ซึ่งช่วยทำให้ทิศทางลมนั้นกระจายไปในบริเวณที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากข้อจำกัดบางอย่างที่อาจทำให้มีความจำเป็นต้องบังคับทิศทางลมเย็น ให้พุ่งตรงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นพิเศษ อย่างเช่น หลีกเลี่ยงไม่ให้ลมแอร์สัมผัสกับสิ่งของบางอย่าง ที่อาจเสียหายได้จากความชื้น หรือ ในเรื่องของสุขภาพของผู้ที่อยู่บริเวณนั้น หากถูกสัมผัสกับแอร์โดยตรงเป็นเวลานาน ๆ มีความเสี่ยงที่จะป่วยได้ง่าย

กริลแอร์

  • ช่วยประหยัดพลังงาน 

แม้จะดูเป็นเรื่องเหลือเชื่อไปบ้าง ที่ชิ้นส่วนเล็ก ๆ อย่างตัวปรับทิศทางลมแอร์ จะช่วยทำให้การทำงานของเครื่องปรับอากาศนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการที่สามารถกระจายลมเย็นให้ทั่วในบริเวณนั้น ๆ ทำให้อุณหภูมิของอากาศบริเวณนั้นมีความสม่ำเสมอ ทำให้เครื่องปรับอากาศไม่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลา ยกตัวอย่างง่าย ๆ ถ้ามีคน 2 คน อยู่ในห้อง หากคนหนึ่งเย็นสบาย แต่อีกคนหนึ่งรู้สึกร้อน ย่อมมีการเร่งอุณหภูมิของแอร์ เพื่อให้อีกคนที่ร้อนรู้สึกเย็นขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้ ว่าการเร่งแอร์ทำให้ให้พลังงานมากขึ้น

เลือกซื้อตัวปรับทิศทางลมแอร์อย่างไร ราคาเท่าไหร่ ?

ตามปกติแล้วตัวปรับทิศทางลมแอร์จะมีให้เลือก 2 แบบหลัก ๆ คือ “แบบพลาสติก” และ “แบบสแตนเลส” ซึ่งส่วนมากแล้วจะเป็นตัวปรับทิศทางลมที่ทำจากพลาสติกที่มีราคาแพงกว่า ในการเลือกซื้อเองก็ควรเลือกซื้อจากผู้จำหน่ายที่วางใจได้เท่านั้น เพราะนอกจากคุณภาพแล้ว ยังมีในส่วนของขนาดที่จะต้องเลือกซื้อให้ตรงตามความต้องการ หากเลือกซื้อกับผู้จัดจำหน่ายที่วางใจได้อย่างเช่น UDWASSADU คุณไม่ต้องกังวลว่าขนาดที่ซื้อไปจะไม่ได้มาตรฐาน พร้อมกับได้สินค้าที่มีคุณภาพอีกด้วย ในส่วนราคาของสินค้าในหมวดหมู่หน้ากากแอร์มีราคาดังนี้

ตัวปรับทิศทางลมแอร์

  • Ceiling Type Rectangular Diffuser (ARD) สนนราคาอยู่ที่ 345 ถึง 1,510 บาท
  • Linear Slot Diffuser (LSD) สนนราคาอยู่ที่ 130 ถึง 467 บาท
  • Opposed Blade Volume Damper (OBV) สนนราคาอยู่ที่ 136 ถึง 1,304 บาท
  • Return Air Grille (RAG) สนนราคาอยู่ที่ 136 ถึง 1,408 บาท
  • Square Ceiling Diffuser (SQ) สนนราคาอยู่ที่ 180 ถึง 1,123 บาท
  • Volume Damper Lever สนนราคาอยู่ที่ 300 ถึง 8,395 บาท
  • Wall Type Supply Air Grille (SAG) สนนราคาอยู่ที่ 155 ถึง 1,611 บาท

บทส่งท้าย 

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเรื่องราวน่าสนใจของ “ตัวปรับทิศทางลมแอร์” หรือ แอร์กริล อุปกรณ์เล็ก ๆ ที่มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากต่อระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ หากคุณต้องการเลือกซื้อชิ้นส่วนหน้ากากแอร์ไม่ว่าจะเป็น ตัวปรับทิศทางลม ไปจนถึง หน้ากากแอร์ ชนิดอื่น ๆ UDWASSADU พร้อมนำสินค้าคุณภาพดีมาจำหน่ายกับคุณในราคาที่สมเหตุสมผลมากที่สุด หากสนใจอยากสั่งซื้อสินค้า หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อตลอดเวลาทำการผ่าน LINE : @udirons