หัวจ่ายลมแอร์ หรือ หน้ากากแอร์ คืออะไร ทำงานอย่างไร

หัวจ่ายลมแอร์

หัวจ่ายลมแอร์ หรือ หน้ากากแอร์ สำหรับงานระบบปรับอากาศทั้งหลายแล้ว มันถือได้ว่าเป็นปลายทางของตัวระบบปรับอากาศเลยก็ว่าได้ ทั้งยังมีหลากหลายรูปแบบ และให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละแบบการใช้งานของหัวจ่ายแอร์ โดยหัวจ่ายลมแอร์ หรือ หน้ากากแอร์นี้คืออะไรกันแน่ และมีการทำงานอย่างไรในแต่ละแบบ เราจะพาไปหาคำตอบกันในบทความด้านล่างนี้

หัวจ่ายลมแอร์ คืออะไร

กริลแอร์ (Grille Air) หรือที่เรามักจะรู้จักกันในชื่อ หน้ากากแอร์ และหัวจ่ายลมแอร์ โดยมันเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ของเครื่องปรับอากาศโดยตรง แต่เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ในการควบคุมทิศทางลม เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของอุณหภูมิ และสภาพอากาศภายในบริเวณที่ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยส่วนใหญ่หัวจ่ายลมแอร์มักจะทำมาจากอลูมิเนียมเคลือบสี เนื่องจากการทำงานของมันจำเป็นต้องสัมผัสกับความร้อนและความเย็นสูงตลอดเวลา

หัวจ่ายลมแอร์แต่ละประเภททำงานอย่างไร

หัวจ่ายลมแอร์

Ceiling Diffuser Air Grille (ASD & ARD)

หัวจ่ายลมแอร์รุ่นซีรีส์ A (ASD และ ARD) โดยปกติจะใช้ในงานปรับอากาศทั่วไป เช่น ที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และห้างสรรพสินค้า ด้วยองศาความเอียง และ ผิวของใบบังคับลมที่เรียบ ไม่มีร่องใด ๆ ทำให้การกระจายลมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการผสมอากาศทั่วทั้งห้องทำได้ดี โดยใจกลางหน้ากากแอร์ สามารถเลือกรูปแบบของการกระจายลมได้ตั้งแต่ 1 ถึง 4 ทิศทาง ตามลำดับ

หน้ากากแอร์รุ่นซีรีส์ A สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบตามรูปร่าง คือ แบบ สี่เหลี่ยมจตุรัส (ASD) และ สี่เหลี่ยมผืนผ้า (ARD)

หน้ากากแอร์แบบสี่เหลี่ยมจตุรัส / ASD

หน้ากากแอร์แบบสี่เหลี่ยมจตุรัส (ASD) แบ่งได้เป็น 5 รุ่น คือ 

 • 4-ASD
 • 3-ASD
 • 2-ASD
 • 2C-ASD
 • 1-ASD 

ซึ่งตัวเลขด้านหน้านั้น จะเป็นตัวบ่งบอกจำนวนทิศทางการกระจายลม ยกตัวอย่างเช่น รุ่น 4-ASD หมายถึง หน้ากากแอร์สี่เหลี่ยมจตุรัส แบบการกระจายลม 4 ทิศทาง เป็นตัน

หน้ากากแอร์แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า / ARD

หน้ากากแอร์แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ARD) แบ่งได้เป็น 7 รุ่น คือ 

 • 4L-ARD
 • 3L-ARD
 • 2L-ARD
 • 1L-ARD
 • 3S-ARD
 • 2S-ARD
 • 1S-ARD 

ซึ่งตัวเลขด้านหน้านั้น จะเป็นตัวบ่งบอกจำนวนทิศทางการกระจายลม และ ตัวหนังสือถัดมาบ่งบอกการวางตัวของใบ ยกตัวอย่างเช่น รุ่น 3S-ARD หมายถึง หน้ากากแอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า แบบการกระจายลม 3 ทิศทาง ใบตามด้านสั้น เป็นต้น

Ceiling Diffuser Air Grille (CSD & CRD)

หัวจ่ายลมแอร์ รุ่นซีรีส์ C เป็นหน้ากากแอร์สำหรับติดตั้งบนฝ้าเพดานของที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน และห้างสรรพสินค้าทั่วไป ซึ่งสามารถจ่ายอากาศได้ปริมาณมาก ทำให้สามารถกระจายลมได้ทั่วถึง โดยที่ยังคงมีเสียงรบกวนที่ไม่มากนัก และ มีความดันตกคร่อมที่น้อยด้วย โดยใบของซีรีส์ C จะไม่สามารถปรับใบได้ ทำให้การใช้งานของมันจะสามารถจ่ายอากาศได้ในแนวระนาบเท่านั้น

หน้ากากแอร์รุ่นซีรีส์ C สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบตามรูปร่าง คือ แบบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส (CSD) และ สี่เหลี่ยมผืนผ้า (CRD)

หน้ากากแอร์แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส / CSD

หน้ากากแอร์แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส (CSD) แบ่งได้เป็น 5 รุ่น คือ 

 • 4-CSD
 • 3-CSD
 • 2-CSD
 • 2C-CSD
 • 1-CSD 

ซึ่งตัวเลขด้านหน้านั้น จะเป็นตัวบ่งบอกจำนวนทิศทางการกระจายลม ยกตัวอย่างเช่น รุ่น 4-CSD หมายถึง หน้ากากแอร์สี่เหลี่ยมจัตุรัส แบบการกระจายลม 4 ทิศทาง เป็นต้น

หน้ากากแอร์แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า / CRD

หน้ากากแอร์แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า (CRD) แบ่งได้เป็น 7 รุ่น คือ 

 • 4L-CRD
 • 3L-CRD
 • 2L-CRD
 • 1L-CRD
 • 3S-CRD
 • 2S-CRD
 • 1S-CRD

ซึ่งตัวเลขด้านหน้านั้น จะเป็นตัวบ่งบอกจำนวนทิศทางการกระจายลม และ ตัวหนังสือถัดมาบ่งบอกการวางตัวของใบ ยกตัวอย่างเช่น รุ่น 3S-CRD หมายถึง หน้ากากแอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า แบบการกระจายลม 3 ทิศทาง ใบตามด้านสั้น เป็นต้น

Ceiling Diffuser Air Grille (ADCD)

แอร์

หัวจ่ายลมแอร์รุ่น ADCD เป็นหัวจ่ายปรับอากาศชนิดติดตั้งบนฝ้าเพดาน ที่ใช้สำหรับจัดส่งอากาศโดยตรง และกำหนดทิศทางได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ โดยโครงสร้างของใบเป็นแบบใบโค้ง และ แยกปรับได้ทีละใบด้วยมือ โดยสามารถปรับใบให้อยู่ทั้งในตำแหน่งแนวตั้ง และในตำแหน่งแนวนอน

ทำได้ทั้งในรูปแบบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส และ สี่เหลี่ยมผืนผ้า ตามแต่การออกแบบ และสามารถระบุทิศทางลมได้ตั้งแต่ 1 ถึง 4 ทิศทาง และมีให้เลือกหลายขนาด สามารถปรับทิศทางลมได้ง่าย เพื่อให้เหมาะกับรูปแบบการกระจายอากาศที่ต้องการ แต่ละใบของหน้ากากแอร์ รุ่น ADCD สามารถปรับการกระจายอากาศให้กระจายในทิศทางต่าง ๆ หรือ ใช้เป่าอากาศเย็นลงมาตรง ๆ ได้ ซึ่งขอบของหน้ากากแอร์ รุ่น ADCD มี แบบเรียบ (มาตรฐาน) และ  แบบโค้ง

หน้ากากแอร์รุ่น ADCD สามารถแบ่งได้เป็น 4 รุ่นหลัก คือ 

 • 4-ADCD
 • 3-ADCD
 • 2-ADCD
 • 1-ADCD

ซึ่งตัวเลขด้านหน้านั้น จะเป็นตัวบ่งบอกจำนวนทิศทางการกระจายลม ยกตัวอย่างเช่น 4-ADCD หมายถึง หน้ากากแอร์ แบบการกระจายลม 4 ทิศทาง เป็นต้น

Round Diffuser (RD)

หน้ากากแอร์รุ่น RD เป็นหัวจ่ายติดเพดานแบบกลม สามารถจ่ายอากาศในแนวระนาบได้ดี จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการจ่ายอากาศปริมาณมาก ๆ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงยิมห้องโถง ล็อบบี้หรือการใช้ท่อเปิด หน้ากากแอร์รุ่น RD ประกอบด้วยชั้นรูปทรงกรวยหลายชั้น โดยแต่ละชั้นจะมีระดับที่ต่ำลง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการไหลของอากาศ และลดแรงดันตกคร่อม 

โดยหน้ากากแอร์รุ่น RD สามารถกระจายอากาศโดยรอบตัว 360 องศาในแนวระนาบ ซึ่งเหมาะสมกับสำหรับการกระจายอากาศในแนวนอน รวมถึงมีขอบเพียง 1 แบบ คือ ขอบลาด (วางเอียง) มีการกระจายการไหลของอากาศสูงสุด

Round Flat Diffuser (RD-F)

หน้ากากแอร์รุ่น RD-F ใช้สำหรับกระจายอากาศ หรือดูดลมกลับ ใจกลางสามารถปรับขึ้นและลงเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน โดยจะสร้างทิศทางการไหลของอากาศ 360 องศารอบตัวมัน

Linear Slot Diffusers (LSD)

หน้ากากแอร์รุ่น LSD ใช้สำหรับกระจายอากาศ หรือ ดูดลมกลับ โดยที่สามารถปรับใบ เพื่อควบคุมทิศทางลมได้ ซึ่งจำนวนของช่องลมเองก็สามารถเลือกได้เช่นกันตามการออกแบบ ทำให้ สามารถกำหนดรูปแบบการกระจายลมได้ทั่วถึงกับสภาพแวดล้อม และ สามารถสร้างรูปแบบการกระจายลมที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในอาคารทุกรูปแบบ

หน้ากากแอร์รุ่นนี้นั้นถูกออกแบบให้กระจายอากาศอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงาม และ ใบที่สามารถปรับทิศทางลมได้ หน้ากากแอร์รุ่น LSD สามารถจ่ายอากาศได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง โดยที่ขอบของหน้ากากแอร์รุ่น LSD มีให้เลือก 3 แบบ คือ ขอบแบบมาตรฐาน ขอบแบบเรียบ 2 เซนติเมตร และขอบแบบเรียบ 3 เซนติเมตร ที่ตัวใบทุกรูปแบบสามารถปรับได้ตามรูปแบบของการกระจายลม

หัวจ่ายแอร์

Jet Diffuser (JD)

หน้ากากแอร์รุ่น JD ใช้สำหรับพื้นที่ที่ต้องการปรับอากาศที่มีระยะทางไกลจากจุดที่ติดตั้งหน้ากากแอร์ ส่วนมากเป็นพื้นที่ที่มีขนาดกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีการกระจายของอากาศผ่านทางเพดานไม่ได้หรือไม่ได้ผล เช่น โถงกลางของอาคาร ห้องประกอบชิ้นส่วน โชว์รูม  ห้องโถงนิทรรศการ โรงงาน และห้างสรรพสินค้า 

หน้ากากแอร์รุ่นนี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไปใช้ในการทำความเย็นแบบเฉพาะจุดแล้ว จะมีเสียงรบกวนที่ไม่มากนัก ในขณะที่ต้องสามารถส่งความเย็นไปได้ตรงจุดด้วย ทั้งยังสามารถปรับการกระจายลมได้ทุกทิศทาง โดยที่มีมุมของการกระจายลมที่ 30 องศารอบทิศทาง

สามารถติดตั้งได้โดยรอบอาคาร โดยทิศทางของการกระจายอากาศจากหน้ากากแอร์รุ่นนี้ สามารถปรับด้วยมือได้ง่าย เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสถานที่ โดยในการปรับมุมองศาสามารถปรับเพิ่มหรือลดได้มากถึง 30 องศานั่นเอง

สรุป 

การทำงานของหัวจ่ายลมแอร์นั้นจะแตกต่างแยกย่อยกันไปตามแต่ละรูปแบบของมัน ผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องเลือกให้ถูกกับความต้องการว่าต้องการนำไปติดตั้งเพื่ออะไร เพื่อส่งลมไปให้รอบทิศทาง หรือต้องการเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งกันแน่ ทั้งนี้ ก่อนจะซื้อ หัวจ่ายลม ใด ๆ สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเช่นร้านค้าวัสดุงานช่างที่เราไปเลือกซื้อสินค้าอย่าง UDWASSADU ได้ด้วยเช่นกัน เพราะด้วยประสบการณ์ในวงการกว่า 25 ปี มั่นใจได้เลยว่าสินค้าที่เลือกซื้อไปจะได้รับคุณภาพสมกับราคาอย่างแน่นอน

REF

https://www.changfi.com/fix/2021/12/12/14460/