ประตูน้ำทองเหลือง 125P Thread FH/AKFH

310 ฿4,175 ฿